SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Lääkevahinkovastuu – toimiva korvausjärjestelmä

Urho Matti

Vahingonkorvausoikeudellisessa tutkimuksessa lääkkeiden aiheuttamat vahingot ja niiden korvaaminen eivät aiemmin ole juurikaan olleet tutkimusaiheina. Lääkevahinkojen korvaaminen on kuitenkin ollut julkisuudessa esillä tätä kirjaa kirjoitettaessa Pandemrix sikainfluenssarokotteen aiheuttamien narkolepsiatapausten vuoksi. Uusien lääkeaineiden ja annostusmenetelmien kehittyessä sekä tietoisuuden lisääntyessä mahdollisista lääkkeiden haitoista, myös kiinnostus lääkevahinkojen korvaamiseen on kasvanut.

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen lääkevahinkovakuutusjärjestelmän toimivuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Tutkimuksessa on käytetty apuna suomalaisia lääkevahinkotilastoja ja vahinkotapausten ratkaisuaineistoja lähes 30 vuoden ajalta. Oikeudellisen tarkastelun kohteeksi on valittu lääkevahinkovastuun suhde yleiseen tuotevastuuseen, potilasvahinkovastuuseen ja yleiseen vahingonkorvausvastuuseen. Tutkimuksessa selvitetään näiden rinnakkaisten vastuualueiden rajapintoja ja niiden tarjoamaa korvausturvaa vahingonkärsineelle. Tarkastelun kohteeksi on valittu lääkevahinkovakuutusehtojen keskeisimmät oikeudelliset tekijät, kuten syy-yhteys, kohtuudella sietäminen sekä välttämättömän riskin huomioon ottaminen ja korvausvaateiden vanhentuminen.

Kirjan tekijällä Matti Urholla on pitkäaikainen kokemus lääkealalta, mikä on auttanut tutkimuksen suorittamisessa ja tutkimustulosten arvioimisessa.

Tuotenumero:9789512962365
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Urho Matti
Laajuus:XIX +434
ISBN:9789512962365
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja. A 136
47,00 €
(sis. ALV 10%)


42,73 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl