SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Language-specific aspects of reading acquisition: The case of Russian

Rubinov Evgenia

Jos kirjaimen ja äänteen suhde on venäjänkielisessä sanassa selkeä, venäläiset lapset osaavat lukea sanoja yhtä hyvin kuin suomalaiset lapset lukevat suomea.

– Kun kirjain kääntyy äänteeksi epäsäännöllisesti, venäläislasten lukemisesta tulee hidasta ja epävarmaa. Sama pätee esimerkiksi ranskaa ja englantia puhuviin, Rubinov sanoo.

Perinteisesti Venäjällä on ajateltu, että venäjän lukeminen on helppoa, mutta kirjoittaminen vaikeaa. Ajatus on leimannut myös äidinkielen opetusta viime vuosiin asti. Rubinov tutki väitöskirjassaan pietarilaislapsia useaan otteeseen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Toinen hänen tutkimansa ryhmä olivat nelivuotiaat Suomessa asuvat yksi- ja kaksikieliset lapset.

– Hyvän venäjän lukutaidon saavuttamiseksi täytyy hallita myös oikeinkirjoitussääntöihin perustuva lukeminen äänteenmukaisen lisäksi. Tätä taitoa harjoitellaan koulussa vielä toisella luokalla, Rubinov kertoo.

Venäläislapset aloittavat lukemisen opettelun samalla tavoin kuin suomalaiset ikätoverinsa, eli tukeutumalla äänteisiin ja tavuihin. Venäjän kielessä tavurajoja on kuitenkin hankalampi löytää kuin monissa muissa kielissä. Lasten lukutaidossa on suurempia eroja, kun sanat ovat monimutkaisempia.

– Tämä näkyy selvästi siinä välivaiheessa, jossa lukeminen ei vielä ole varmaa ja sujuvaa. Vaikka tavurakenne olisi yksinkertainen, venäläislapset kohtaavat vaikeuksia kaksi- tai useampitavuisten sanojen lukemisessa, Rubinov toteaa.

Leikki ja lukuhetket ovat yhteydessä kaksikielisten lasten hyvään lukutaitoon

Rubinov vertaili tutkimuksessaan myös yksi- ja kaksikielisten nelivuotiaiden suomalaislasten kielenhallintaa. Kaksikieliset lapset puhuivat venäjää ja suomea. Rubinov oli kiinnostunut etenkin kielenkehityksen välietapeista, jotka ovat tärkeitä myöhemmän lukemaan oppimisen kannalta.

Yksikielisillä suomea puhuvilla lapsilla Rubinov ei havainnut yhteyttä kielitaidon ja päivittäisen toiminnan välillä. Kaksikielisistä lapsista paras kielitaito oli niillä, jotka saivat tasapainoisen ja runsaan annoksen leikkiä ja yhteistä lukemista kummallakin kielellä. Heillä suomen kielen hallinta oli samalla tasolla yksikielisten lasten kanssa.

– Kaiken kaikkiaan venäjän kielitaito oli suomea heikompi koko kaksikielisten lasten ryhmässä. Heikoin kielitaito oli niillä lapsilla, jotka kyllä kuulivat venäjää päivittäin, mutta joille ei esimerkiksi luettu venäjäksi, Rubinov sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512962686
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rubinov Evgenia
Laajuus:166 s.
ISBN:9789512962686
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:B osa 408
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl