SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

From Epithelial to Mesenchymal: Regulation of Invasive Cancer Cell Motility

Virtakoivu Reetta

Tutkimuksessaan Virtakoivu tarkasteli syöpäsolujen liikkumista ja sen säätelyä eräässä rintasyövän aggressiivisessa muodossa, tripla-negatiivisessa rintasyövässä.

– Jotta monivaiheinen metastasointiprosessi voi alkaa, syöpäsolujen on käytävä läpi epiteeli-mesenkyymimuutos (EMT). Tämän prosessin aikana epiteelisolut menettävät solujen väliset kontaktinsa ja muuttuvat pahanlaatuisiksi mesenkyymisoluiksi. Tutkimuksessani osoitin, että tälle muutokselle ominaiset piirteet ovat lisääntyneet tarkastelemassani rintasyöpätyypissä, kertoo Virtakoivu.

Tutkimuksessaan Virtakoivu havaitsi, että tripla-negatiivisten rintasyöpäsolujen liikkumista säätelevien proteiinien ilmentyminen lisääntyy kyseisen rintasyöpätyypin syöpäkudoksissa. Lisätutkimusten avulla Virtakoivu löysi tarkempaa tietoa näiden proteiinien välisistä säätelymekanismeista.

– Tulokseni näyttävät, että syöpäkudoksissa ilmentyi tavallista enemmän syövän leviämistä sääteleviä proteiineja. Havaitsemani lisääntyneet proteiinit olivat solun tukirangan säieproteiini vimentiini, ERK2-proteiini sekä transkriptiotekijä Slug. Kahden ensimmäisen proteiinin välinen vuorovaikutus johtaa Slugin fosforylaatioon. Tämä puolestaan aiheuttaa EMT-muutosta ja säätelee positiivisesti syöpäsolujen liikkumista, Virtakoivu sanoo.

Integriinien aktiivisuus lisää eturauhassyöpäsolujen liikkumista

Tutkimuksessaan Virtakoivu tarkasteli lisäksi eturauhassyöpäsolujen liikkumisen säätelyä.

Virtakoivun mukaan aikaisempien tutkimusten perusteella on tiedetty, että AKT-proteiinit ovat useasti yliaktivoituneita eri syövissä, mutta näiden proteiinien eri isomuotojen spesifisistä vaikutuksista syöpäsolujen liikkumiseen ei tiedetä paljoa.

– Integriinit ovat ikään kuin solun sormet, jotka tunnustelevat solujen ympäristöä. Siksi niiden aktivoitumisen tiedetäänkin olevan tärkeää solujen liikkumiselle ja syövän leviämiselle. Tulokseni osoittavat kahden proteiinin, AKT1 ja AKT2, isomuotojen toiminnan estämisen lisäävän solun tarttumisreseptorien integriinien aktiivisuutta ja edelleen johtavan eturauhassyöpäsolujen lisääntyneeseen liikkumiseen. Sen sijaan AKT3-proteiinin toiminnan estäminen ei vaikuta näihin toimintoihin, sanoo Virtakoivu.

Virtakoivun löydösten avulla saatiin uutta yksityiskohtaista tietoa mekanismeista, jotka säätelevät eturauhas- ja rintasyöpäsolujen liikkumista ja metastasointia. 

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512963041
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Virtakoivu Reetta
Laajuus:143 s.
ISBN:9789512963041
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:D osa 1205
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl