SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

The characterisation of Cladonia rangiferina transcriptome and genome and the effects of dehydration and rehydration on its gene expression

Junttila Sini

 Jäkälä on symbioosi, joka koostuu levä- ja sieniosakkaasta. Jäkälät pystyvät selviytymään hyvin karuissa olosuhteissa, mutta niiden perimästä ja varsinkin geenien aktiivisuudesta erilaisissa ympäristöolosuhteissa on hyvin niukasti tietoa.

Sini Junttila tutki Turun yliopistoon tekemässään väitöstyössä harmaaporonjäkälän geenien ilmentymisen muutoksia kastumisen ja kuivumisen aikana. Lisäksi hän kartoitti harmaaporonjäkälän perimää sekä DNA:n että RNA:n avulla saadakseen kokonaiskuvan jäkälän geenistöstä sekä sen molemman osakkaan, sienen ja levän, geneettisestä suhteesta symbioosissa.

– Havaitsin sekä jäkälän kuivumisen että kastumisen vaikuttavan satojen geenien aktiivisuuteen. Monet geenit aktivoituivat sekä kuivumisen että kastumisen yhteydessä, mutta ilmiöiden välillä havaittiin myös selkeitä eroja geenien aktiivisuudessa, Junttila kertoo.

Erot geenien ilmentymisessä olivat suurimmillaan muutaman minuutin sisällä kuivan jäkälän kastumisesta. Ilmiö saattaa olla yhteydessä siihen, että jäkälä pystyy aloittamaan yhteyttämisen nopeasti pitkienkin kuivuusjaksojen jälkeen.

Jäkälien perimän kartoittamista taas hankaloittaa kahden erillisen organismin yhteiselo. Tässä tutkimuksessa pystyttiin kartoittamaan harmaaporonjäkälän perimää kohtuullisen laajasti RNA:n avulla, lisäksi kartoitettiin myös symbioosia dominoivan sieniosakkaan genomi.

Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa geenien ilmentymisestä jäkälässä kuivumisen ja kastumisen aikana, ja tässä tutkimuksessa tutkittiin yhtenä ensimmäisistä geenien aktiivisuuksien muutoksia jäkälässä kaikkien geenien tasolla.

– Geeneille, joiden ilmentyminen muuttui eniten eri kuivumis- ja kastumisvaiheissa, ei löytynyt kuvausta geenien sekvenssitietokannoista, joten ne saattavat olla jäkälille ominaisia geenejä, Junttila sanoo.

Junttila havaitsi eroja myös sellaisten geenien ilmentymisessä, joiden tiedetään osallistuvan erilaisten ympäristöperäisten tekijöiden stressinsietokyvyn muodostumiseen muissa organismeissa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512963287
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Junttila Sini
Laajuus:118 s.
ISBN:9789512963287
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:AII osa 309
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl