SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Responding to Changing Student Demographics in Finland: A Study of Teachers' Developing Cultural Competence

Acquah Emmanuel

Emmanuel Acquah tutki väitöstutkimuksessaan opettajien monikulttuurisuustietoisuutta ja -taitoja. Tutkimus tuo merkittävää lisätietoa nykyisessä tilanteessa, jossa maahanmuutto on kasvanut huomattavasti Suomessa ja koko Euroopassa. Tutkimuksen mukaan opettajankoulutus voi antaa opettajille tarvittavia asenteita, taitoja ja tietoja, jotta he voivat jatkossa työskennellä tehokkaasti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus perustui kyselyihin, jotka tehtiin neljän vuoden aikana kahdelle opettajaryhmälle: 83 opettajaopiskelijalle 25 eri maasta ja 380 suomalaiselle opettajalle tai opettajaopiskelijalle.

Tutkimuksessa opettajien tiedot kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta luokiteltiin kolmeen kategoriaan: hyvä tietämys, keskinkertainen tietämys ja heikko tietämys.

Tutkimus osoitti, että se monikulttuurisuuden tietoisuuden taso, jolla opettajat olivat, ennakoi heidän tietojaan opetusmenetelmistä, joilla he opettivat kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita. Mitä tietoisempia opettajat olivat, sitä paremmat strategiat heillä oli työskentelyyn maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa.

– Tieto kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta oli keskeistä siinä, miten opettajat ottivat oppilaiden lähtökielet ja -kulttuurit huomioon oppiaineiden sisällön opettamisessa, miten he muokkasivat opetustaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeisiin ja miten he tekivät yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa, Acquah kertoo.

Lisäksi tutkimuksen mukaan sekä suomalaisilla opettajaopiskelijoilla että Suomessa vaihto-oppilaina opiskelleilla opettajaopiskelijoilla on rajalliset kokemukset tilanteista, joissa on maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Acquahin mukaan keskeistä olisi parantaa opettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisia oppilasryhmiä. Esimerkiksi opettajankoulutuksen monikulttuurisuuskurssi, jossa keskitytään muun muassa identiteetin kehittymiseen, voisi vaikuttaa positiivisesti opettajaopiskelijoiden tietoihin ja asenteisiin erilaisuutta kohtaan.

– Oppisisällöt ja opiskelijoiden aktivoiminen monin erilaisin oppimisharjoituksin, kuten pienryhmätehtävin ja -keskusteluin, kriittisin pohdinnoin ja vierailukäynnein, voivat auttaa opettajaopiskelijoiden kulttuurisen kompetenssin kehittymisessä, Acquah sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512963362
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Acquah Emmanuel
Laajuus:160 s.
ISBN:9789512963362
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:B osa 412
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl