SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Influence of chronic diseases on working life

Mattila Kalle

Mattilan tutkimuksen tavoitteena oli saada laaja-alaista tietoa tutkituista kroonisista sairauksista nimenomaan potilaan näkökulmasta. Tutkimuksen kroonisiksi sairauksiksi valikoituivat krooniset alaselkäkivut, psoriaasi ja nivelreuma. Alaselkäkipu- ja psoriaasitutkimusten aineistot olivat paikallisia ja nivelreumatutkimus perustui 11 Euroopan maan aineistoon.
–  Kaikista tutkituista sairauksista aiheutui potilaille merkittävää haittaa työkykyyn. Alaselkäkipupotilailla nimenomaan kipu laski merkittävästi työtehoa. Psoriaasissa myös esimerkiksi sosiaalinen leimautuminen näkyvien ihomuutosten vuoksi nousi selkeästi esille työtä haittaavana tekijänä. Nivelreumapotilaista kaksi kolmasosaa koki sairaudestaan haittaa työelämässä ja lähes kolme neljästä eläköityi ennen suunniteltua eläkeikää, Mattila kertoo.
 
Merkittävimmät yhteiskunnalliset kustannukset muodostuivat kaikissa tutkituissa maissa ennenaikaisesta eläköitymisestä. Tutkimuksessa selvitettiin myös eri Euroopan maiden välisiä kustannuseroja.

Potilaan näkökulmasta tehty tutkimus hyödyttää kaikkia

– Aiemmin potilas oli hoidon kohde, mutta nykyään etenkin kroonisten sairauksien hoidot suunnitellaan potilaan kanssa yhteistyössä. Siksi myös tieteellisessä tutkimusmaailmassa tarvitaan jatkossa enemmän potilaan näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia, Mattila huomauttaa.
 
Krooniset sairaudet voivat vaikuttaa potilaan työntekoon usein eri tavoin. Muut potilaaseen liittyvät tekijät, kuten työn luonne, vallitsevat sosiaaliturvajärjestelmät ja työlainsäädäntö, vaikuttavat myös suuresti siihen, mihin työnteon osa-alueisiin sairaudet vaikuttavat ja miten paljon.
 
Kroonisten sairauksien aiheuttama haitta työkykyyn on tärkeää niin potilaalle kuin yhteiskunnallekin.
 
– Sairauksien aiheuttaman haitan kattava arvioiminen on tärkeää, kun kehitetään potilaiden hoitoa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tietämällä mitkä tekijät potilaiden työtä haittaavat, voidaan paremmin myös auttaa potilaita pysymään työkykyisinä.  Kokonaisvaltaisempi lähestymistapa hyödyttää niin potilasta kuin yhteiskuntaakin, Mattila toteaa.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512963409
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mattila Kalle
Laajuus:85 s.
ISBN:9789512963409
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1213
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl