SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Accelerating food safety and quality control: The use of antibody engineering techniques in the detection of low-molecular weight food contaminants

Leivo Janne

 Elintarvikkeiden joukkoon saattaa päätyä erilaisia pienikokoisia yhdisteitä, joiden seulonta on tarpeellista tuotteiden turvallisuuden ja laadun takaamiseksi. Seulottava yhdiste voi olla esimerkiksi homemyrkky tai antibiootti.

Useat nykyisin käytössä olevat elintarvikkeiden seulontatekniikat vaativat kalliita laitteita ja niiden käyttöön koulutettua henkilökuntaa.

– On olemassa selkeä tarve uusille, halvemmille ja helppokäyttöisemmille menetelmille. Tutkimukseni osoittaa, että vasta-ainemuokkaustekniikoilla voidaan kehittää nopeasti ja helposti monipuolisia määritysaihioita pienikokoisten yhdisteiden seulontaan, Turun yliopistossa väittelevä Janne Leivo sanoo.

Leivon tekemässä väitöstyössä hyödynnettiin Turun yliopiston biokemian laitoksella valmistettuja vasta-ainekirjastoja, joiden avulla voidaan kehittää määrityksiä myös kohteille, joiden seulominen on erittäin pienen koon vuoksi ollut haastavaa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että vasta-aineiden ominaisuuksia muokkaamalla voidaan lopullisen määrityksen suorituskykyä parantaa merkittävästi.

Kehitteillä menetelmä karjunhajun seulonnalle

Kuluttajien tietoisuus elintarvikkeiden sisällöstä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Turvallisuuden lisäksi kuluttajat suosivat luonnonmukaisesti ja eettisesti tuotettuja elintarvikkeita yhä enemmän.

– Esimerkiksi Suomessa käytännössä kaikki alle viikon ikäiset urosporsaat kastroidaan niin sanotun karjunhajun välttämiseksi. Tähän on tulossa lähivuosina muutos johtuen Euroopan unionin julkilausumasta, jossa suositellaan fyysisestä kastraatiosta luopumista vuoteen 2018 mennessä. Väitöskirjatyön yhtenä tavoitteena oli luoda kastraation vaihtoehdoksi menetelmä, jota voitaisiin hyödyntää karjunhajua tuottavien sikojen seulonnassa teurastamoilla.

Väitöskirjatyössä kehitettyjä määritysaihioita voidaan tulevaisuudessa soveltaa monipuolisesti elintarvikkeita valvovien viranomaisten sekä elintarviketuottajien käyttöön.

– Turun yliopistossa selvitetään parhaillaan yhden tutkimuksen aikana kehitetyn määrityksen kaupallistamismahdollisuuksia, Leivo kertoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512963669
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Leivo Janne
Laajuus:108 s.
ISBN:9789512963669
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:AI osa 531
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl