SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Measuring logistics costs – Designing a general model for assessing macro logistics costs in a global context with empirical evidence from the manufacturing and trading industries

Rantasila Karri

KTM Karri Rantasila tutki toimitusketjujen johtamisen alan väitöstyössään makrologistiikkakustannusten mittaamista kansainvälisellä tasolla. Tutkimuksen mukaan kansainvälistä vertailua vaikeuttaa standardien ja yhteisesti sovittujen tutkimusmetodien puuttuminen tutkimusalalta.

‒ Sen paremmin logistiikkakustannusten käsitteen kuin mittayksiköidenkään osalta ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Tämän vuoksi tutkimustulosten keskinäinen vertailtavuus on heikko eikä kokonaiskuvaa logistiikkaprosessien aiheuttamista kustannusvaikutuksista kyetä luomaan, Rantasila sanoo.

Rantasila kävi väitöstutkimuksessaan läpi 49 yksittäistä eri puolilla maailmaa tehtyä tutkimusta, joissa selvitettiin makrotason logistiikkakustannuksia kansallisella tai alueellisella tasolla.

‒ Näissä tutkimuksissa esiintyi 33 erilaista kustannuskomponenttia osana kokonaislogistiikkakustannuksia, mikä kertoo hyvin yhtenäisen määritelmän puuttumisesta, Rantasila huomauttaa.

Uusi malli logistiikkakustannusten mittaamiseen

Rantasila esittää väitöstutkimuksessaan geneerisen mallin makrotason logistiikkakustannusten mittaamiseen. Malli perustuu aiempien tutkimusten lisäksi transaktiokustannusteorian soveltamiseen kustannuskomponenttien uudelleenryhmittelyssä. Mallia hyödyntämällä saadaan neljä logistiikan kustannuskomponenttia: käyttö-, markkina-, hallinto- ja muut kustannukset.

Mallia voidaan soveltaa myös aikaisempien tutkimustulosten vertailukelpoisuuden parantamiseen ja hyödyntää eri maiden logistiikkakustannusten tason vertailussa. Rantasila antaa esimerkin:

‒ Useimmissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa bruttokansantuotteeseen verrattuna logistiikkakustannukset vaihtelevat noin viiden ja kymmenen prosentin välillä. Eräissä Aasian ja Afrikan talouksissa logistiikkakustannusten on arvioitu vastaavan jopa yli kahtakymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Suomessa logistiikkakustannukset vaihtelevat huomattavasti

Rantasila analysoi väitöstyössään suomalaisen kaupan ja teollisuuden alan yrityksiltä kyselytutkimuksella kerättyjä logistiikkakustannusten tunnuslukuja. Aineisto on osa professori Lauri Ojalan johtaman logistiikan tutkimusryhmän kokoamaa laajaa Logistiikkaselvitys-kyselyaineistoa vuosilta 2006, 2009, 2010 ja 2012.

Tutkimuksen mukaan Suomessa logistiikkakustannukset vaihtelevat huomattavasti vuosittain ja eri toimialojen välillä. Teollisuudessa korkeimmat kustannukset olivat nahkatuotteiden sekä ajoneuvojen valmistuksessa kun taas kaupan toimialoista korkeimmat logistiikkakustannukset olivat polttoaineen ja ajoneuvojen kaupalla. Tutkimuksessa tunnistetaan myös viisi erilaista logistiikkakustannusten muutosmallia.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522493194
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rantasila Karri
Laajuus:293 s.
ISBN:9789522493194
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Sarja A-8:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl