SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen

Heinonen Jarkko

VTM Jarkko Heinosen taloustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan kuntien toiminnan kautta rakentuva aluetason hallinnollinen toimintaympäristö vaikuttaa yritystoiminnan menestykseen ja alueen kilpailukykyyn.

Tulosten mukaan keskeisimpänä tekijänä kuntaorganisaation yritystoimintamyönteisyyden muodostumisessa voidaan pitää kunnan yleistä asenneilmapiiriä, jonka muodostumisessa kunnan ylin päätöksentekotaso on ratkaisevassa asemassa.

‒ Käytännössä asenteet näkyvät erityisesti siinä, kuinka joustava ja yritystoiminnan tarpeita ymmärtävä neuvottelukumppani kunta on ja kuinka hyvin kunnan hallinto-organisaatio yritysten näkökulmasta toimii, Heinonen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin yrityskyselyn avulla kaikkiaan 65 kunnan yritysilmapiiriä. Kaikki tarkasteltavat kunnat ovat oman seutukuntansa väestömäärältään suurimpia kuntia.

Suomen kilpailukyky myös kuntien vastuulla

Tutkija muistuttaa, että kunnat ovat aluetason tärkeimpiä julkishallinnon toimijoita, joilla on sekä hallinnollista valtaa että resursseja toteuttaa yritystoiminnan edellytyksiin suoraan vaikuttavia päätöksiä.
 
‒ Kunnilla on iso vastuu sellaisen aluetason yritystoimintaympäristön rakentamisessa, joka tukee Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla.
 
Heinosen mukaan kuntien erityisvastuulla on mahdollisimman hyvän aluetason hallinnollisen toimintaympäristön ylläpitäminen.
 
‒ Tältä osin voidaan pitää huolestuttavana sitä, että suurimmat kaupungit, joiden ympäristö tarjoaa kilpailukykyisimmän fyysisen yritystoimintaympäristön, usein kärsivät keskimääräistä huonommasta hallinnollisesta toimintaympäristöstä. Tämä osaltaan heikentää näiden alueiden kykyä toimia niinä kasvun vetureina, mikä rooli suurimmille kaupunkiseuduille käytännössä asetetaan.
 
Heinosen mukaan kunnissa olisikin hyvä nykyistä tarkemmin käydä läpi niiden omia toimintaperiaatteita ja esimerkiksi sitä, millä asenteella kunta hallintoviranomaisena haluaa yrityksiä palvella.
 
‒ Koko seutukunnan kannalta sen keskuskunnalla on erityinen merkitys koko talousalueen kasvun veturina.

Myös kuntarakenne vaikuttaa yritysilmapiiriin

Tutkimuksesta selviää myös, että kuntarakenteiden keskittäminen parantaa yritysilmapiiriä pienempien seutukuntien kohdalla. Seutukunnan keskuskunnan kasvu paitsi lisää sen kiinnostusta kehittää yritystoimintaympäristöä, myös antaa paremmat resurssit elinkeinopolitiikan harjoittamiseen.
 
Suurten seutukuntien kohdalla vaikutus on päinvastainen.
 
‒ Niissä kuntakoon kasvu helposti lisää hallinnon byrokratiaa eikä resurssien kasvulla ole vastaavaa merkitystä tilanteessa, jossa keskuskunnalla käytännössä jo on kaikki tarvittavat mahdollisuudet toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. Lisäksi keskuskunnan koon kasvu suhteessa koko seutukuntaan näyttää heikentävän sen yritysilmapiiriä. Voidaan ajatella, että sopiva seutukunnan sisäinen kilpailu lisää kunnan intressiä tarjota yrityksille mahdollisimman hyvä hallinnollinen toimintaympäristö. Tästä lopulta hyötyy koko seutukunta.

Tuotenumero:9789522493279
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Heinonen Jarkko
Laajuus:284 s.
ISBN:9789522493279
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Sarja A-10:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl