SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Spillover effects of foreign entry on local firms and business networks in Russia – A Case study on Fazer Bakeries in St. Petersburg

Pelto Elina

Yritysten keskinäisistä riippuvuussuhteista johtuen ulkomaisen yrityksen tulo markkinoille vaikuttaa myös yrityksiin, jotka eivät suoraan ole tekemisissä uuden toimijan kanssa, selviää Elina Pellon väitöstutkimuksesta, jossa hän tarkastelee ulkomaisen suoran sijoituksen vaikutuksia paikallisiin yrityksiin ja liiketoimintaverkostoihin Venäjällä.

Väitöstutkimus kuvaa ulkomaisen yrityksen markkinoille tulon aiheuttamia muutoksia paikallisissa yrityksissä. Pelto tunnistaa työssään myös niitä mekanismeja, joiden kautta ulkoisvaikutukset leviävät paikallisten toimijoiden keskuudessa.

Uusi toimija kehittää toimintaympäristöä

Pelto jakaa väitöstutkimuksessaan ulkomaisen markkinatulokkaan vaikutukset tahallisiin ja tahattomiin. Tahaton vaikutus on esimerkiksi se, että paikalliset yritykset alkavat jäljitellä ulkomaisen yrityksen tuotteita tai johtamiskäytäntöjä.

‒ Paikalliset yritykset yksinkertaisesti havainnoivat markkinoita tai saattavat esimerkiksi palkata ulkomaisen markkinoille tulleen yrityksen palveluksessa olevia johtajia, Pelto kertoo.

Osa ulkomaisen toimijan aiheuttamista muutoksista on tahallisia: ulkomainen yritys voi esimerkiksi tarkoituksella pyrkiä kehittämään tavarantoimittajiensa tuotannon laatua. Tämä harkittu muutos voi kuitenkin yritysverkostoissa saada aikaan myös tahattomia, jopa odottamattomia muutoksia.

‒ Esimerkiksi tavarantoimittajan parempi laatu voi hyödyttää myös kilpailijoita, jotka ostavat saman toimittajan tuotteita. Monimutkaisista verkostosuhteista johtuen yritysten voi olla vaikeaa tai lähes mahdotonta ennakoida aiheuttamiaan muutoksia liiketoimintaverkostoissa.

Tahattomia ulkoisvaikutuksia on yleisesti pidetty ulkomaisen investoijayrityksen näkökulmasta negatiivisena asiana. Pelto esittää väitöstutkimuksessaan, että asia ei välttämättä ole näin. Hän huomauttaa, että ulkomainen yritys hyötyy, kun toimintaympäristö kehittyy, mutta sen lisäksi viranomaisille kannattaa osoittaa, että yrityksen tekemistä investoinneista on hyötyä koko alueelle.

Fazer Leipomoiden standardit ovat levinneet Venäjällä

Pelto toteutti väitöstyönsä empiirisen osuuden tapaustutkimuksena Fazer Leipomoiden etabloitumisesta Pietarin leipomotoimialalle. Tutkimuksen mukaan Fazer Leipomoiden etabloituminen Pietariin on vaikuttanut merkittävästi paikallisen leipomotoimialan kehitykseen. Esimerkiksi jakelujärjestelmästä, jonka Fazer kehitti venäläiselle tytäryritykselleen Hlebny Domille 1990-luvun lopussa, tuli muutamassa vuodessa paikallisen leipomotoimialan standardi.

‒ Standardi on sittemmin levinnyt myös muille Venäjän alueille vähittäiskauppaketjujen laajentumisen myötä, Pelto sanoo.

Paikalliset leipomot ovat jäljitelleet myös uusia tuotteita, joita Fazer on tuonut Pietarin markkinoille. Uusi toimija on lisäksi vaikuttanut leipomotuotteiden laatuun asettaessaan paikallisille raaka-ainetoimittajille korkeammat laatuvaatimukset.

Laatua on nostanut myös kiristynyt kilpailu.

‒ Toisaalta kiristynyt kilpailu on myös osaltaan nopeuttanut toimialan keskittymistä, kun heikoimmat yritykset ovat joko tulleet ostetuiksi, yhdistyneet muihin toimijoihin tai lopettaneet toimintansa kokonaan, Pelto kertoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522493361
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Pelto Elina
Laajuus:252 s.
ISBN:9789522493361
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Sarja A-14:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl