SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Matriisirakenteen omaksuminen sairaalaorganisaatioissa – Rakenteeseen päätyminen, organisaatiosuunnittelu ja toimintalogiikan hyväksyminen

Tevameri Terhi

Sairaalaorganisaatiot ovat monien muutoshaasteiden edessä. Esimerkiksi väestön ikääntyminen ja niukkenevat resurssit edellyttävät sairaaloilta myös rakenteellisia uudistuksia, jotta niiden toiminnallista tehokkuutta voidaan lisätä. Viime vuosina sairaaloissa on herännyt kiinnostus prosessiajatteluun perustuviin organisaatiouudistuksiin.

– Tutkimukseni mukaan puhdasta prosessiorganisaatiomallia ei kuitenkaan voida laajamittaisesti soveltaa sairaaloissa. Prosessimaiset organisaatiouudistukset johtavat käytännössä matriisimuotoiseen rakenteeseen. Matriisirakenteella tarkoitetaan organisaatiomallia, jossa yhdistyvät tavalla tai toisella prosessien ja toimintojen johtaminen, Turun yliopistossa 25. huhtikuuta väittelevä Terhi Tevameri kertoo.

Rakenne voi parantaa hoidon kokonaisuutta

Matriisirakenne on mielletty toimialasta riippumatta yhdeksi haastavimmista organisaatiomalleista. Sen rakenteellisia heikkouksia ovat esimerkiksi rooli- ja vastuuepäselvyydet, kahtaalle jakaantunut johtajuus sekä organisatorinen monimutkaisuus. Sairaalaympäristössä tällaiset heikkoudet voivat olla merkittäviä uhkia. Sairaaloiden matriisirakenne onkin suunniteltava hyvin huolellisesti.

– Onnistuessaan matriisirakenne mahdollistaa myös monia tärkeitä etuja. Potilaan hoidon kokonaisuus voidaan ottaa paremmin huomioon ja niukat resurssit tehokkaammin hallintaan, Tevameri arvioi.

Organisaatiomallin ansaittava ympäristönsä legitimiteetti

Kirjallisuudessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota sairaaloiden matriisirakenteen organisaatiosuunnitteluun. Tevameren väitökirjassa esitetäänkin lukuisia konkreettisia ja käytännönläheisiä näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon matriisirakenteen suunnittelussa ja organisoinnissa sairaaloissa.

– Pelkkä matriisirakenteen huolellinen suunnittelu ei kuitenkaan vielä takaa onnistunutta käyttöönottoa ja rakenteen omaksumista. Rakenteen tulee myös saada institutionaalisen ympäristönsä legitimiteetti, Tevameri huomauttaa.

Tevameri esittää tutkimuksessaan suuntaa-antavia organisatorisia ratkaisuja, jotka voivat vahvistaa rakenteen legitimiteettiä sairaaloissa.

– Erityisesti lääkärin kliinisen autonomian suojeleminen osoittautui tärkeäksi tekijäksi matriisimuotoisen rakenteen toimintalogiikan hyväksymisessä.

Tuotenumero:9789522493460
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Tevameri Terhi
Laajuus:269 s.
ISBN:9789522493460
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:Sarja A-3:2014
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl