SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Markkinointi arvon muodostamisen prosessina ja sen yhteys yrittäjyyden mahdollisuusprosessiin – Tapaustutkimus kuuden yrityksen alkutaipaleelta

Hänti Sirpa

KTM, KK Sirpa Hänti tarkastelee Turun yliopistossa tarkastettavassa markkinoinnin alaan kuuluvassa väitöskirjassaan uuden yrityksen arvon muodostamista ja sen yhteyttä yrityksen liiketoimintamahdollisuusprosessien jatkumiseen, muuttumiseen tai päättymiseen. Häntin mukaan liiketoimintamahdollisuus liittyy aina asiakkaaseen.

‒ Uudet yritykset voivat löytää markkinoilla olevia liiketoimintamahdollisuuksia tai luoda uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi uusia tuotteita ja palveluita, uusia tapoja toimia tai kokonaan uusia markkinoita. Ainoastaan markkinoilla valmiina olevilla mahdollisuuksilla on kuitenkin vaikea selvitä, koska tällaisessa tilanteessa joudutaan kilpailemaan esimerkiksi hinnalla. Toisaalta uuden yrityksen on vaikea selvitä vain pelkästään luomalla uusia mahdollisuuksia, koska se vie aikaa ja vaatii sekä osaamista, kontakteja että rahoitusta.

Liiketalouden koulutuksessa ja yritysneuvonnassa on perinteisesti korostettu etukäteen asetettavia tavoitteita ja suunnittelun merkitystä, kun puhutaan uuden yritystoiminnan aloittamisesta.  Häntin tutkimus esittää, että uusi yritys voi löytää paikkansa markkinoilla tarttumalla yllättäen ilmaantuviin mahdollisuuksiin.

Monet mahdollisuudet tukevat toisiaan

Häntin mukaan toiminnan jatkumisessa ratkaisevaa on arvon odotuksen syntyminen sekä asiakkaalle että yrittäjälle: arvon muodostamisella ja uuden yrityksen liiketoimintamahdollisuusprosessin jatkumisella on yhteys.

‒ Uutuuteen ja pienuuteen liittyvä luottamuspula, esimerkiksi uskottavuus markkinoilla, leimaa usein uuden yrityksen toimintaa. Sitouttamalla sidosryhmiä – erityisesti asiakkaita – arvoehdotusten ja niiden dialektisen työstämisen kautta yrittäjä voi kasvattaa uskottavuuttaan. Yrittäjän esittämä arvoehdotus voi olla esimerkiksi uusi tuoteidea, jonka kehittämiseen ja rahoitukseen asiakas voi osallistua ja näin suunnata uuden yrityksen toimintaa.
 
Hänti haastatteli väitöstutkimustaan varten aluksi yhtätoista uuden yrityksen perustanutta henkilöä, joista edelleen kuutta henkilöä uuden yrityksen toiminnan kolmena ensimmäisenä vuonna tai niin kauan kuin yritys jatkoi toimintaansa.
 
‒ Niillä tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä, joiden toiminta jatkuu, on toteutunut niin sanottu monijalkaisuus, eli useammat mahdollisuudet tukevat toisiaan. Yksi mahdollisuus voi johtaa useisiin rinnakkaisiin, peräkkäisiin tai sisäkkäisiin mahdollisuuksiin.

Tuotenumero:9789522493545
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hänti Sirpa
Laajuus:275 s.
ISBN:9789522493545
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:Sarja A-6:2014
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl