SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Startup dilemmas – Strategic problems of early-stage platforms on the Internet

Salminen Joni

KTM Joni Salminen tarkasteli markkinoinnin alan väitöstyössään alkuvaiheen internet-alustojen strategisia ongelmia. Alusta määritellään työssä vuorovaikutusympäristöksi, jossa teknologia yhdistää eri käyttäjäryhmiä. Salmisen mukaan alkuvaiheen internet-alustojen strategisia ongelmia on tutkittu suhteellisen vähän, vaikka osa niistä, kuten esimerkiksi Google, Facebook ja Tinder, ovat kasvaneet poikkeuksellisen nopeasti.

Tutkimuksen mukaan ongelmien lähtökohta on, että alusta ei aina kykene yhdistämään sopivia käyttäjiä tai sisältöjä toistensa kanssa. Tämän vuoksi tehdään ratkaisuja, jotka vaarantavat yrityksen tulevaisuuden.

 ‒ Ellei yritys tunnista ongelmia ajoissa ja havaitse niiden välisiä yhteyksiä ja sovella oikeita ratkaisuja, epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa. Siksi dilemmojen luonteen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää alustaliiketoiminnassa menestymisen kannalta, tutkija sanoo.

Kylmän alun ongelma ja yksinäisen käyttäjän dilemma

Salminen tarkastelee erityisesti neljää internet-startupeille ominaista ongelmaa, jotka ovat kylmän alun ongelma, yksinäisen käyttäjän dilemma, monetisointidilemma sekä remoran kirous.

Kylmän alun ongelman ytimessä on erityisesti käyttäjälähtöisen sisällön puute. Kun sisältöä ei ole, uusilla käyttäjillä ei ole motiivia liittyä alustaan.

Yksinäinen käyttäjä saattaa sen sijaan olla jo liittynyt, mutta koska vastapuoli ei ole läsnä tietyssä ajassa tai paikassa, alustan käytölle ei ole mahdollisuutta. Alusta on tarpeeton, jos esimerkiksi keskustelupalvelussa ei ole muita läsnä.

Monetisointidilemmassa on kyse siitä, että käyttäjät houkutellaan alustalle tarjoamalla ilmainen pääsy ja käyttö, mikä Salmisen mukaan tehdään taloudellisen kannattavuuden kustannuksella. Tämä voi johtaa maksujen käyttöönottoon, mikä saa käyttäjät pakenemaan alustalta.

Remoran kirouksessa alun ongelmat on ratkaistu integroimalla alusta osaksi suurempaa alustaa.

‒ Vastineeksi startup joutuu alttiiksi tämän alustajan omistajan strategiselle käyttäytymiselle, Salminen sanoo.

Tiekartta startupien strategiseen suunnitteluun

Salmisen väitöstutkimus osoittaa, että alkuvaiheen alustojen strategiset ongelmat ovat sidoksissa toi­siinsa. Salminen pohtii väitöskirjassaan laajalti mahdollisia ratkaisuja: käsittelyssä on yhteensä 19 erilaista strategiaa edellä esitetyn kaltaisten dilemmojen ratkaisuun. Näitä ovat muun muassa rahoituksen kerääminen, markkinointikompetenssin kehittäminen ja liittoutuminen.

Tutkimus tarjoaa yrityksille dilemma-tiekartan, jota on mahdollista hyödyntää strategisen suunnittelun työkaluna.

‒ Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan ratkaisut koostuvat kunkin osaongelman ratkaisemisesta kokonaisuus huomioon ottaen.

Väitöstyö korostaa tarvetta lähestyä alustaongelmia kokonaisvaltaisesti myös alan tutkimuksessa.

‒ Aikaisemmat tutkimukset keskittyvät suuriin yrityksiin, vaihdanta-alustoihin ja hinnoitteluun muna-kana-ongelman ratkaisuna.

Väitöstutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostaa 29 epäonnistumiskertomusta. Lisäksi aineistoon kuuluu haastatteluja ja keskusteluja, joita on käyty useissa startup-tapahtumissa Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa nelivuotisen tutkimusprosessin aikana.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522493705
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Salminen Joni
Laajuus:337 s.
ISBN:9789522493705
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:Sarja A-13:2014
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl