SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

New school ties: Social capital and cultural knowledge creation in multicultural learning environments

Mikhaylov Natalie

Mikhaylovin johtamisen ja organisoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus kartoittaa kansainvälisten ja paikallisten opiskelijoiden kulttuurienvälisiä kokemuksia neljässä monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Tutkimus keskittyy oppijoiden kokonaisvaltaisiin kokemuksiin uusissa kulttuuriympäristöissä sekä erityisesti kulttuuritietämyksen luontiin ja jakamiseen.

Väitöstutkimuksen mukaan monikulttuurisissa ympäristöissä valitaan erilaisia tiedonhankkimisstrategioita. Kulloinkin valitut strategiat riippuvat tilanteesta sekä oppijan uteliaisuudesta, motivaatiosta, sosiaalisesta pääomasta ja kyvystä luottaa toisiin. Strategian valintaan vaikuttaa myös oppijan kyky luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteitaan.

Mikhaylov tunnisti tutkimuksessaan neljä kulttuurioppimisen strategiaa. Näistä niin sanottu kosmopoliittinen strategia vaikuttaa sopivimmalta pitkäjänteiselle kulttuurioppimiselle ja asiantuntemuksen kehittämiselle.

‒ Sitä käyttävät osallistujat sopeuttavat toimintaansa jatkuvasti, pitävät muutoksia normaalina, luottavat luovaan ajatteluun enemmän kuin sääntöihin, keksivät itsensä uudelleen ja kokeilevat uusilla identiteeteillä, oppivat helposti ja käyttävät uusia ajattelutapoja, tutkija sanoo.

Korkeakoulut tukevat kulttuuritietämyksen luomista rohkaisemalla

Tutkimuksen mukaan oppimisympäristöllä on sekundäärinen rooli: se pääasiassa luo olosuhteet, joissa sosiaalinen verkostoituminen on mahdollista. Liiallinen tuki esimerkiksi erilaisten koulutus- ja tukiohjelmien muodossa saattaa rajoittaa opiskelijoiden ja työntekijöiden omien monikulttuuristen verkostojen luomista ja sosiaalisen pääoman kehittämistä.

‒ Korkeakoulut tai opinto-ohjelmat todennäköisesti tukevat kulttuuritietämyksen luontiprosessia luomalla ja ylläpitämällä sosiaaliselle vaihdolle, verkoston kehittämiselle ja sosiaalisen pääoman luonnille myönteisiä ympäristöjä. Ne voivat myös esimerkiksi vaikuttaa opiskelijoiden kulttuuriseen uteliaisuuteen, rohkaista kulttuurista palautetta ja mahdollistaa henkilökunnan ja kulttuurisesti pätevien kanssaopiskelijoiden toimimista mentoreina opiskelijoille.

Tulokset tukevat rekrytointi- ja valintaprosesseja

Tutkimus tuottaa useita käytännön sovellusmahdollisuuksia, joita globaalit organisaatiot, johtajat ja liiketoiminnan kouluttajat voivat hyödyntää.

‒ Lisääntynyt ymmärrys siitä, miten yksilöt kehittävät ja jakavat kulttuurista tietoa, voi tukea kansainvälisten työtehtävien ja vaihto-opiskeluohjelmien rekrytointi- ja valintaprosesseja, ulkomaankomennuksiin valmistautumista, monikulttuuristen tiimien kehittämistä ja kulttuurisen tiedonluomisen lähestymistapoja niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla, Mikhaylov sanoo.

Mikhaylov vertaili tutkimuksessaan tiedonluomisen strategioita neljässä liiketoiminnan koulutusohjelmassa Suomessa, Tšekissä ja Equadorissa. Hän haastatteli yhteensä 95 henkilöä, jotka olivat alkuperältään 23 maasta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522493767
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mikhaylov Natalie
Laajuus:256 s.
ISBN:9789522493767
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:Sarja A-15:2014
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl