SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Studies on institutions and central bank independence

Maslowska Aleksandra

Keskuspankin itsenäisyydellä on merkitystä. Keskuspankin itsenäisyydellä tarkoitetaan keskuspankin riippumattomuuttapoliittisista instituutioista ja poliittisesta painostuksesta. VTL AleksandraMaslowskan väitöstutkimuksessa vertaillaan keskuspankkien itsenäisyydenvaikutusta inflaatioon. Tutkimus osoittaa laajemman itsenäisyyden johtavanalhaisempaan inflaatioon kansantaloudessa.

Maslowskan tutkimuksen aineistona on käytetty laajaa kolmen vuosikymmenentilastotietoa 70:stä eri maasta. Tuloksia arvioitaessa on kuitenkinhuomioitava, että keskuspankin itsenäisyyden mittarin ja tutkimusmenetelmänvalinta vaikuttavat osin saatuihin tuloksiin.  Väitöstutkimus osoittaa siltikiistatta, että keskuspankin itsenäisyys poliittisista instituutioista parantaataloutta vähentämällä pitkäaikaista inflaatiota.

 Väitöstutkimuksen alussa keskitytään tärkeään keskuspankin itsenäisyydenkäsitteeseen. Tutkijat ovat kolmenkymmenen vuoden ajan analysoineet erimenetelmin itsenäisyyden vaikutusta inflaatioon. Alkusysäyksen tutkimukselleantoivat Bretton Woods ?valuuttakurssijärjestelmän romahdus ja myöhemminEuroopan valuuttakurssisysteemin murros 1990-luvun vaihteessa. Näissä oloissatalouden instituutiot epäonnistuivat puolustaessaan hintavakautta ja tämärohkaisi tutkijoita suuntaamaan kiinnostuksensa vaihtoehtoistenkeskuspankkimallien ja rahapolitiikkojen tutkimukseen.

Monet entiset Euroopan kommunistiset maat toimivat esimerkkeinä siitä mitenkeskuspankin itsenäisyyden salliminen johti inflaation laskuun korkeista ylikymmenen prosentin lukemista maltilliseen alle viiden prosentin inflaatioon.Toisena esimerkkinä onnistuneesta matalan inflaation politiikasta on Saksa,jonka kokemukset hyperinflaatiosta 1920-luvulla johtivat Saksan keskuspankineli Bundesbankin itsenäisyyden korostamiseen.

Vastakkainen esimerkki inflaatiokehityksestä on Argentiina, joka taistelikorkeaa inflaatiota, taloudellista epätasapainoa ja maan kilpailukyvyn puutettavastaan menestyksettä vuosikymmeniä.  Tutkimuksen valossa ei olekaanyllättävää, että Argentiinan keskuspankki on erityisen voimakkaastiriippuvainen poliittisista voimista.

Keskuspankin itsenäisyyden merkityksen ovat huomanneet monet tutkijat. Tästähuolimatta aihepiiristä ei ole tehty yhtä laajaa tutkimusta, joka tarkasteleetarkasti keskuspankin itsenäisyyden mittaamista ja sen ongelmia.

Maslowskan ainutlaatuisen tutkimuksen pohjana on aiempaa laajempi valikoimakeskuspankin itsenäisyyden mittareita. Näiden mittareiden eroavaisuudet jaepävarmuus oikeasta tavasta määritellä keskuspankin itsenäisyys empiirisissätutkimuksissa johtavat tavoitteeseen löytää vaihtoehtoinen menetelmäriippumattomuuden mittaamiseen.

Tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan ongelma tarkastelemalla niin sanottuaTaylorin sääntöä Ruotsin ja Iso-Britannian osalta. Tämän säännön avulla voidaanarvioida keskuspankin politiikan painopisteen muutoksia. Maslowskan tutkimusosoittaa kiistatta, että keskuspankin itsenäisyys vaikuttaa Taylorin säännönestimointituloksiin vertailtaessa tilannetta ennen ja jälkeen keskuspankkiinvaikuttavaa institutionaalista muutosta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522491909
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Maslowska Aleksandra
Laajuus:201 s.
ISBN:9789522491909
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-1:2012
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl