SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Earnings management in the process of preparing corporate financial reports

Kepsu Mikko

Tuloksenjärjestely on tiedettyä monitahoisempi ilmiö. KTM Mikko Kepsun väitöstutkimuksessa keskitytään tuloksenjärjestelyyn yrityksen tilinpäätösprosessissa. Tutkimus osoittaa, että tuloksenjärjestely on monitahoinen ilmiö, joka on vahvasti avoin toimijoiden tulkinnoille ja näkemyksille.

Yrityksen taloudellista tilaa arvioitaessa kirjanpidollinen tulos on erittäin tärkeä ja seurattu tunnusluku. Yritysjohto tietää tuloksen tärkeyden. Yritysjohto saattaakin tehdä tuloksenjärjestelyä eli tarkoitushakuisia muokkauksia, jotka vaikuttavat raportoitavaan tulokseen. Tämä saattaa vaikuttaa tilinpäätösinformaation luotettavuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Mikko Kepsun tutkimuksen tavoite on analysoida tuloksenjärjestelyä yrityksen tilinpäätösprosessissa. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt pääosin laajoista tilinpäätösjoukoista jälkikäteen tehtyihin laajoihin mutta tilinpäätösprosessin kannalta varsin pinnallisiin tilastoanalyyseihin. Näin ollen syvällistä tieteellistä tietoa yritysten ja niissä toimivien yksilöiden todellisesta toiminnasta tuloksenjärjestelyssä on toistaiseksi vain vähän. Vastoin valtavirtatutkimusta Kepsun tutkimuksessa käytettiin case-metodia ja analysoitiin pääosin haastatteluin yhtä pörssilistattua yritystä noin kahden vuoden ajan.

Kepsun tutkimus kyseenalaistaa aikaisemman tutkimuksen lähtökohdan yhdestä yksiselitteisen oikeasta tuloksesta. Kepsun tutkimus osoittaa, että tuloksenjärjestelyn käsite on tiedettyä monitahoisempi ja se on monin tavoin avoin erilaisille tulkinnoille. Tuloksenjärjestely muodostuu sosiaalisena konstruktiona ja se on syvästi kietoutunut tilinpäätösprosessiin.

Väitöskirjassa selviää, että tuloksenjärjestely on aikaisempaa tietämystä enemmän riippuvainen toimijoista. Etenkin talousjohtajat ovat tuloksenjärjestelyn kannalta keskeisiä toimijoita, sillä tuloslaskelman ja taseen laadinta on pitkälti heidän vastuullaan. Toimijat myös poikkeavat merkittävästi toisistaan ja heillä voi olla vahvasti erilaiset näkemykset tuloksenjärjestelystä sekä siitä, mikä tulos lopulta virallisesti raportoidaan.

Tutkimus osoittaa, että tuloksenjärjestelyprosessit ovat dynaamisia tapahtumaketjuja, joissa tuloksenjärjestelytilanteita usein ratkaistaan tapaus kerrallaan käytettävissä olevien ja mahdollisesti ennalta rakennettujen harkinnanvaraisuuksien avulla.

Akateemisen annin lisäksi Kepsun tutkimuksella on vahva ja ajankohtainen käytännön relevanssi, sillä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) laaja käyttöönotto on lisännyt erilaisten harkinnanvaraisuuksien mahdollisuuksia esimerkiksi tulevaisuuden ennusteisiin perustuvissa arvostus- ja jaksotuskysymyksissä. Väitöskirjan tuloksilla on käytännön merkitystä yritysten eri sidosryhmille, kuten sijoittajille ja rahoittajille, jotka analysoivat ja käyttävät yritysten taloudellisia raportteja omissa päätöksissään.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522491954
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kepsu Mikko
Laajuus:153 s.
ISBN:9789522491954
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-3:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl