SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Understanding e-learning system users’ post-adoption usage behavior and its outcomes: a study of a learning management system

A. K. M. Najmul Islam

Opintohallintajärjestelmän avulla parempiin opintosuorituksiin. Opintojenhallintajärjestelmän tehokas käyttö parantaa yliopisto-opiskelijoiden opintosuorituksia ja helpottaa kurssien hallinnointia ja tiedon jakamista.

M.Sc. A.K.M. Najmul Islamin väitöstutkimuksessa on tutkittu opintojenhallintajärjestelmän (Learning Management System, LMS) käyttöä sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä opettajat että opiskelijat usein aliarvioivat LMS-järjestelmän potentiaalia ja sen ominaisuuksia eivätkä esimerkiksi käytä järjestelmän kaikkia ominaisuuksia. Tämän vuoksi monet järjestelmän hyödylliset ominaisuudet jäävät käyttämättä, vaikka niillä voitaisiin parantaa perinteistä luokkaopetusta.

Islamin tutkimuksessa havaittiin, että opettajat käyttävät LMS:ää pääosin siksi, että he kokevat järjestelmän ominaisuudet hyödyllisiksi informaation jakamisen helppouden, paremman kurssin hallinnoinnin, opiskelijoiden järjestelmään kohdistuvien myönteisten mielipiteiden ja opetuksen joustavuuden vuoksi. Opettajat arvioivat myös LMS-järjestelmän laatua tehdessään päätöstä järjestelmän käyttöönotosta. Opiskelijoiden näkökulmasta LMS on hyödyllinen opintojen läpiviennissä ja sen käyttö johtaa parempiin arvosanoihin.

Islamin tutkimuksessa kerättiin käyttökokemuksia 175 yliopisto-opettajalta ja 249 yliopisto-opiskelijalta, jotka käyttivät Moodle-ympäristöä opetuksessa ja oppimisessa Turun yliopistossa. Tutkimus tarkasteli opettajien ja oppilaiden järjestelmän käytön motivaatiotekijöitä ja niiden vaikutusta opiskelijoiden opiskelutuloksiin.

Tutkimuksessa kehitettiin ja testattiin useita malleja, joilla etsittiin syy-yhteyksiä järjestelmän laadullisten ominaisuuksien, käyttäjätyytyväisyyden, käyttäytymistapojen ja opiskelijoiden arvosanojen välillä. Tutkimuksen mallien toimivuus testattiin käyttäjien kyselypalautteiden avulla.

Hyödyllisiä käyttösuosituksia

Väitöstutkimus tuottaa tärkeitä suosituksia yliopistoympäristössä LMS-järjestelmän suunnittelijoille, käyttäjätuelle, opettajille, laitosten opetuksesta vastaavalle johdolle ja rehtoreille. Tutkimuksessa kehitettyjä malleja voidaan käyttää LMS-järjestelmän suunnittelussa järjestelmän toimivuuden diagnostisoinnissa ja arvioinnissa.

LMS-järjestelmien tukihenkilöstön tulee huolehtia tukitoimintojen saatavuudesta. Heidän tulee vastata käyttäjien tukipyyntöihin nopeasti, tarkoituksenmukaisesti ja käyttäjiä arvostavasti. LMS-järjestelmä tulee toteuttaa palvelinkoneella, jonka kapasiteetti kykenee suoriutumaan myös akateemisen lukukauden kiireellisimmistä ajanjaksoista ja ruuhkahuipuista. Järjestelmän versiopäivitykset tulee toteuttaa erityisen huolellisesti ja varmistaa, että päivitysten yhteydessä järjestelmästä ei katoa informaatiota.

Järjestelmää käyttäviä opettajia suositellaan valitsemaan opetustapansa ja -tyylinsä opiskelijoiden oppimistyylien ja kurssin tyypin mukaan. Opetustyyliä tukevia ominaisuuksia on pyrittävä sisällyttämään järjestelmän kurssisivuille. Maksimaalisen käyttöhyödyn saavuttamiseksi opettajien tulisi rohkaista opiskelijoita käyttämään kyseisiä järjestelmän ominaisuuksia.

Yliopiston johdon ja päättäjien tulisi informoida opettajia LMS-järjestelmien käytön hyödyistä verrattuna perinteiseen opetukseen. Tällä tulee pyrkiä opettajien käyttövastarinnan minimointiin, mutta myös uusien LMS-järjestelmää hyödyntävien opettajien innostamiseen ja värväämiseen. Johdon tulee myös huolehtia tarpeellisen järjestelmäkoulutuksen resurssoinnista, erityisesti järjestelmän opettajakäyttäjille.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522492012
Ulkoasu:nid.
Tekijä:A. K. M. Najmul Islam
Laajuus:275 s.
ISBN:9789522492012
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-5:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl