SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Työura ja parisuhde – erilliset yhdessä? Työn ja muun elämän yhteensovittaminen kahden uran pariskunnilla

Känsälä Marja

Kahden uran pariskunnan työurat tukevat toisiaan, mutta haastavat arjen, selviää KTM Marja Känsälän väitöstutkimuksesta.

 KTM Marja Känsälä selvitti väitöstutkimuksessaan, miten kahden uran pariskunnat sovittavat yhteen työn ja muun elämän. Kahden uran pariskuntien puolisoilla on molemmilla vaativa työura. He ovat usein avaintyöntekijöitä, joiden vaativan työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuminen on tärkeää työnantajille. Erityisesti asiantuntijoilla, johtajilla ja yrittäjillä työn ja muun elämän välinen raja hämärtyy usein.
 
Väitöskirjassa tarkastellaan kotitöiden, lastenhoidon ja vapaa-ajan jakautumista sekä puolison merkitystä ja tukea työuralle.

Tasa-arvo ei välttämättä merkitse tasajakoa

Känsälä haastatteli tutkimustaan varten kymmenen pariskunnan puolisoita yhdessä ja erikseen. Puolisoiden urien yhteensovittamisessa ristiriidattomuus korostuu. Esimerkiksi kotityön jakamista pidetään välttämättömänä, kun molemmilla on vaativa työ.
 
- Tasa-arvo ei kuitenkaan välttämättä merkitse kotityön jakamista tasan, vaan esimerkiksi töiden jakamista omassa parisuhteessa suhteellisen tasa-arvoisesti verrattuna muihin pariskuntiin. Puolisoiden väliset neuvottelut ovat keino tasa-arvoon pyrkimiseen, vaikka ne voivat altistaa pariskunnan ristiriidoille vuorovaikutuksessa, Känsälä kertoo.
 
Myös perinteiset sukupuoliroolit ohjaavat pariskuntien työnjakoa.
 
- Kotityöhön, lastenhoitoon ja vapaa-aikaan liittyvässä puheessa nousee esiin naispuolison koordinaattorin rooli. Päävastuu on myös valtaa.
 
Naispuolisolle muun elämän vastuiden tasaisempi jakaminen merkitsisikin vähempää kuormittumista ja myös osittain vastuusta vapautumista, miespuolisolle taas lisää vaikutusvaltaa ja vastuuta.

Ansiotyön ensisijaisuus korostuu

Kahden uran pariskuntien puolisot pitävät toisistaan riippumattomia työuria ja itsenäistä vapaa-ajan viettoa tärkeinä. Toisaalta he myös arvostavat toisiaan tukevia työuria ja yhteistä vapaa-aikaa.
 
- Ansiotyön ensisijaisuus muihin elämänalueisiin verrattuna korostuu. Esimerkiksi aikapula nähdään hyväksyttynä, koska työ tunnistetaan merkitykselliseksi sekä itselle että toiselle.
 
Pariskunnat näkevät parisuhteen tärkeänä resurssina työuralla suojaamassa työelämän paineilta. Puolison ei juuri nähdä hankaloittavan uraa, vaan rajoituksia saattavat aiheuttaa työelämän käytännöt, jotka vaikuttavat esimerkiksi puolisoiden mahdollisuuksiin työskennellä samalla alalla.
 
Tutkimuksen sovellusmahdollisuudet liittyvät työhyvinvointiin ja elämänhallintaan, ja kahden uran pariskunnat ovat otollisia kertomaan myös yleisemmin työn ja muun elämän vuorovaikutuksesta.
 
- Työn ja muun elämän tasapainoa tukevat työpaikan käytännöt tulisi suunnata molemmille puolisoille, sillä haasteet koskevat molempia. Puoliso on todellinen uraan vaikuttava tekijä, eikä tehdyissä ratkaisuissa ole kyseessä vain yksilöllinen ura vaan kahden uran yhteensovittaminen, Känsälä muistuttaa.

Tuotenumero:9789522492111
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Känsälä Marja
Laajuus:295 s.
ISBN:9789522492111
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-7:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl