SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Tilintarkastusverkoston muodostuminen ja toiminta toimivan johdon vallinnassa olevassa osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä

Torpo Tapani

Lakisääteinen tilintarkastus kansainvälisine tilintarkastusstandardeineen tuottaa vähimmillään vain vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Se on kaikilla yrityksillä samanlainen, vain yrityksen nimi ja vuosiluku vaihtuvat.
 
- Jos tilintarkastus vielä kilpailutetaan, jää anti yritykselle vähäiseksi. Tilintarkastus on silloin kustannuserä, sanoo KTL Tapani Torpo.
 
Hän tutki väitöstyössään, millaista tilintarkastus on käytännössä sellaisissa pienissä osakeyhtiöissä, joissa omistaja johtaa toimintaa ja jollaisia useimmat pienet osakeyhtiöt ovat.

Lakisääteistä laajempi tarkastus hyödyttää yritystä

Torpo esittää työssään kokonaisvaltaisen tilintarkastusverkoston mallin vaihtoehtoiseksi tavaksi toteuttaa tilintarkastus.
 
- Pienyrittäjä ei voi hallita lisääntyvää lainsäädäntöä, verotuksen erikoisuuksia ja sähköisiä toimintoja. Siksi tarvitaan apuna tilitoimistoja, joille yli 90 prosenttia pienyrityksistä on ulkoistanut taloushallintonsa. Tarvitaan myös tilintarkastajaa, joka tarkastelee yritystoimintaa eri näkökulmasta. Omistajajohtaja, tilitoimisto ja tilintarkastaja muodostavat kolmestaan tilintarkastusverkoston.
 
Verkoston käytännöt poikkeavat lakisääteisestä tilintarkastuksesta, jossa lähtökohtana ovat lainsäädäntö, standardit ja tilintarkastuspostulaatit.
 
- Kun omistaja ja johtaja ovat sama henkilö, vapautuu tilintarkastusenergiaa muun muassa sisäiseen valvontaan ja neuvontaan. Näin sinällään muuttumattomana säilyvä lakisääteinen tarkastus laajenee pienissä yhtiöissä hyödylliseksi toiminnaksi tuottaessaan lisäinformaatiota ja säästöjä sekä edistäessään oppimista.

Osallistava havainnointi antoisa menetelmä

Torpo muodosti mallin havainnoimalla kymmenen tilintarkastajan tekemää todellisen yrityksen saman tilikauden tarkastusta koetilanteessa. Tarkastajat luovuttivat kaikki työpaperinsa ja raporttinsa tutkijan käyttöön.
 
- Työpaperit ovat tilintarkastajan arvovalintaa, tilintarkastuksen keskeistä olemusta. Niiden perusteella laaditaan raportit, suoritetaan laaduntarkastus, neuvotellaan yrityksen toiminnasta ja mahdollisesti käräjöidään.
 
Lisäksi Torpo teki haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia tilintarkastusneuvotteluissa. Havaintoja tuki tutkijan pitkäaikainen toiminta tilitoimistossa sekä hänen urallaan tekemänsä 1 647 tilintarkastusta.
 
Torpon kehittämä sidosryhmä- ja verkostoteorioiden piirteitä sisältävä malli tilintarkastusverkostolle toimii tilanteen ja tarpeen mukaan joko aktiivisemmin tai vähemmän aktiivisesti. Tutkijan mukaan varsinkin omistajajohtajat ja tilitoimistot kaipaisivat verkostomalliin perustuvaa tilintarkastusta.

Tuotenumero:9789522492340
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Torpo Tapani
Laajuus:276 s.
ISBN:9789522492340
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-8:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl