SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

New venture creation in different environments: towards a multilayered institutional approach to entrepreneurship

Kibler Ewald

Ewald Kiblerin talousmaantieteen alaan kuuluva väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa yrittäjyyden sosiaalisesta juurtuneisuudesta ja yrittäjien mahdollisuuksista vaikuttaa institutionaaliseen ympäristöön.

Tutkimuksen kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen aineistoon perustuvat analyysit osoittavat, että mitä selkeämmin ympäristö hyväksyy yrittäjyyden, sitä todennäköisemmin yksilö harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä ja päätyy aloittamaan oman yritystoiminnan.

Perhe- ja ystäväpiirin hyväksyntä tärkeää

Tutkimus osoittaa, että yksilöiden kotipaikkakunnillaan kokema yrittäjyyden sosiaalinen hyväksyntä vaikuttaa aikomuksiin ryhtyä yrittäjäksi sekä suoraan että epäsuorasti. Epäsuora vaikutus syntyy yrittäjyyden sosiaalisen hyväksynnän kokemuksen siirtymisestä omiin asenteisiin, perheen ja ystävien piirissä koetuista asenteista yrittäjyyttä kohtaan sekä vaikutuksesta yksilöiden näkemykseen omasta kyvystä toimia yrittäjänä.

Perhe- ja ystäväpiirin hyväksynnän merkitys jopa kasvaa vaiheessa, jossa yrittäjäksi ryhdytään sekä aloitetun yritystoiminnan alkuvaiheessa.

- Tämä kertoo siitä, että koettua sosiaalista hyväksyntää voidaan pitää resurssina, joka mahdollistaa yrittäjyyden syntymisen ja kehittymisen, Kibler sanoo.

Huomiota kiinnitettävä normeihin

Kibler tunnistaa väitöstutkimuksessaan strategioita, joita yrittäjät voivat hyödyntää saavuttaakseen sosiaalisten verkostojen hyväksynnän ja tuen. Näitä ovat muun muassa aktiivinen ja passiivinen vaikuttaminen sosiaalisiin normeihin sekä sosiaalisten verkostojen muokkaaminen tai välttäminen.

Tutkijan mukaan tutkimustulokset viittaavat siihen, että yhteiskunnassa, eri maantieteellisillä alueilla ja sosiaalisissa verkostoissa vallitseviin normeihin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta ymmärrettäisiin syvemmin yrittäjyyden syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

- Myös julkisen vallan ja yrittäjyyttä edistävien organisaatioiden olisi toiminnassaan huomioitava, että yrittäjyyttä tukevat toimenpiteet voivat olla tehokkaita vain silloin, kun huomioidaan toimintaympäristössä vallitsevat sosiaaliset normit sekä yrittäjyyden sosiaalinen ja kulttuurinen juurtuneisuus.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522492425
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kibler Ewald
Laajuus:234 s.
ISBN:9789522492425
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Sarja A-11:2013
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl