SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Managing brand identity and reputation – A case study from Finnish higher education

Suomi Kati

Kati Suomi tarkastelee Turun yliopistossa tarkastettavassa markkinoinnin alan väitöstyössään brändin ja maineen hallintaa yliopistoympäristössä. Tutkimus keskittyy monitieteiseen maisteriohjelmaan.

‒ Suomalaiset yliopistot ovat käyneet läpi suuria murroksia. Yliopistojen lukumäärä on vähentynyt yliopistojen yhdistymisen myötä ja henkilökunnan työn tuloksia mitataan aikaisempaa enemmän. Kilpailu rahoituksesta sekä lahjakkaista opiskelijoista ja osaavasta henkilökunnasta kiristyy tehden maineenhallinnasta entistä tärkeämpää yliopistoille ja niiden yksiköille, väittelijä sanoo.

Suomen väitöstutkimuksessa maine nähdään eri sidosryhmien kokonaisarviona koulutusbrändistä.

‒ Sidosryhmien arviota on mahdotonta täysin johtaa, mutta tunnistamalla ja keskittymällä mainetta ennakoiviin osatekijöihin sekä tunnistamalla ja varautumalla yliopisto-organisaatioille ja -ohjelmille tyypillisiin maineriskeihin, mainetta voidaan pitkälti hallita.

Suomi esittää väitöstyössään, että koulutusbrändin identiteetti luodaan yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa, minkä vuoksi läheinen yhteistyö ja vuorovaikutus heidän kanssaan on tärkeää. Väitöstyö korostaa tarvetta maineriskien proaktiiviseen tunnistamiseen ja hallintaan varhaisessa vaiheessa.

Väitöstutkimuksessa todetaan, että maineriskit voivat olla sekä koulutusorganisaation sisäisistä että ulkoisista syistä johtuvia.

‒ Maineriskejä aiheutuu erityisesti ristiriitaisista odotuksista ja tavoitteista, kuten koulutuksellisten ja tutkimuksellisten tavoitteiden välisestä jännitteestä, sekä jännitteestä alueellisten kehittämistavoitteiden ja kansainvälistymistavoitteiden välillä.

Tutkimuksen kohteena olleen maisteriohjelman tarkastelu osoitti, että johdonmukaisen brändiviestinnän näkökulmasta maisteriohjelman maineenhallinnalle haasteita aiheutuu monimutkaisesta brändiarkkitehtuurista ohjelmaa järjestävien yliopistoyksiköiden toimiessa alueellisessa yliopistokeskuksessa.

Väitöstutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostavat 28 haastattelua monitieteisen maisteriohjelman sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien edustajille, kysely maisteriohjelman opiskelijoille sekä havainnointi.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522494306
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Suomi Kati
Laajuus:218 s.
ISBN:9789522494306
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Sarja A-1:2015
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl