SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Essays on the decision-making in representative democracy

Jaakkola Jenni

Jenni Jaakkolan taloustieteen alaan kuuluva väitöstutkimus koostuu kolmesta erillisestä artikkelista, joissa tarkastellaan kansalaisten ja päätöksentekijöiden välistä suhdetta eri näkökulmista. Kantavana teemana on informaation ja riittävien kannustimien merkitys suhteen rakentumisessa.

‒ Päätöksentekijää motivoi hyvän politiikan tekeminen, ideologiastaan kiinnipitäminen tai yksinkertaisesti vallassa oleminen. Kansalaiset taas haluavat poliitikon, joka tekee optimaalista politiikkaa ottaen huomioon taloudelliset olosuhteet, Jaakkola sanoo.

Kannustimia on tärkeää tutkia, sillä niillä on merkitystä poliittisten lopputulemien kannalta.

‒ Kansalaisten ja päätöksentekijöiden informaatio on epäsymmetristä. Kansalaisilla on parempaa tietoa omista preferensseistään, kun taas päätöksentekijöillä on parempaa osaamista politiikkakysymyksissä.

Epäsymmetrinen informaatio voi selittää populismia

Väitöskirjan ensimmäinen tutkimus tarkastelee informaation roolia poliitikon ja äänestäjän välisessä suhteessa. Jaakkola osoittaa, että eri osapuolten uskomusten vahvuus vaikuttaa päätöksentekijän kannustimiin toimia populistisesti.

‒ Populismilla viitataan tilanteeseen, jossa poliitikko asettaa politiikan vastoin omaa uskomustaan optimaalisesta politiikasta, jos se on se, mitä äänestäjäkunnan enemmistö uskoo optimaaliseksi.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kansalaisten äänestysmotiivien vaikutusta poliitikon uudelleenvalintaan.

Monipuoluejärjestelmissä puolueet kisaavat paikasta koalitiohallituksessa

Väitöskirjan toinen tutkimus tarkastelee poliittisten puolueiden välistä kilpailua monipuoluejärjestelmässä.

‒ Ennen vaaleja ei ole selvää, mitkä puolueista tulevat muodostamaan koalitiohallituksen. Siksi puolueet punnitsevat mahdollisuuksiaan päästä mukaan hallitukseen asettaessaan poliittisia ohjelmiaan ennen vaaleja. Vaalien jälkeinen paikkajako on epävarma, ja puolueille tulee kustannuksia, jos ne joustavat todellisista poliittisista ideologioistaan. Koska kansalaiset eivät välttämättä edes huomaa muutoksia puolueiden politiikkapositioissa, käydään todellinen kilpailu siis puolueiden välillä, Jaakkola taustoittaa.

Tutkimuksessa tarkastellaan puolueiden ideologista asemoitumista kahdella politiikkadimensiolla. Tutkimus osoittaa niin sanottujen toissijaisten politiikkaulottuvuuksien merkityksen pienpuolueille, kuten ympäristöpolitiikan vihreille puolueille.

Vaalien merkitys kannustinmekanismina tärkeä

Väitöskirjan kolmannessa tutkimuksessa tarkastellaan pitkäaikaisen politiikan delegoimista kahdelle erilliselle instituutiolle: vaaleilla valitulle poliitikolle tai julkiseen virkaan valitulle virkamiehelle. Keskiössä ovat sekä päätöksentekijän kannustimet että kansalaisten kyky voida vaikuttaa epäpätevän päätöksentekijän jatkoon julkisessa tehtävässä.

‒ Vaikka virkamies voi joissain tapauksissa olla parempi valinta kuin poliitikko, ongelmaksi muodostuu virkamies, joka osoittautuu epäpäteväksi. Tulokset osoittavat siis vaalien tärkeyden, sillä poliitikko voidaan vaihtaa uuteen jos tämä osoittautuu huonoksi, Jaakkola sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522493866
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Jaakkola Jenni
Laajuus:194 s.
ISBN:9789522493866
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Sarja A-1:2015
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl