SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Strategic corporate responsibility orientation for sustainable global health governance: Pharmaceutical value co-protection in transitioning economies

Ahen Frederick

MSc Frederick Ahenin kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöskirja tarkastelee globaalin terveyshallinnon polkuriippuvuutta läntisen, itäisen, keskisen ja eteläisen Afrikan talousmaiden kontekstissa. Ahen perustelee väitöstutkimuksessaan, miten maailman terveys on osa kansainvälistä liiketaloutta ja kansainvälinen liiketalous taas osa maailmanlaajuista terveysdiplomatiaa.

‒ Terveyden ja liiketalouden yhteiset nimittäjät liittyvät siihen, että ne ovat molemmat maailmanlaajuisia sosioekonomisia ja poliittisia aiheita, joilla on suora vaikutus ihmisten elämään. Lääketieteellis-teknologiset ongelmat kiteytyvät jatkuviin jännitteisiin sosiaalieettisten, poliittisten ja kustannuskysymysten välillä, Ahen sanoo.

Ahenin väitöstutkimuksen mukaan maailmanlaajuisten terveyshallinnon toimijoiden mikropoliittinen valta ja eettinen asema sekä arvosuuntautuneisuus ja ihmiselämälle antama arvo muovaavat joko vastuullisia tai vastuuttomia maailmanlaajuisen terveyden strategioita ja menettelytapoja.

‒ Tutkimus ei väheksy vastuuntuntoisia ponnisteluja maailman terveyden hyväksi, mutta empiirinen todistusaineisto antaa ymmärtää, että mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samana mitä tulee maailmanlaajuisen terveyshallinnon epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin Afrikan ja länsimaiden yhteydessä, Ahen sanoo.

Lääketieteellis-teknologiset resurssit edelleen geopoliittisia hyödykkeitä

Tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä ei saada ratkaistua, koska päätöksentekijät suosivat hitaita tai väliaikaisia ratkaisuja kestävien vaihtoehtojen sijaan. Pääasialliset syyt liittyvät siihen, että organisaatiot priorisoivat omaa säilymistään muun muassa kannustin- ja markkina- ja relevanssihakuisuuden kautta sen sijaan, että arvon yhteisluomista kuluttajan tai potilaan hyväksi pidettäisiin tärkeimpänä.

‒ Lisäksi lääketieteellis-teknologiset resurssit tuotetaan pääasiassa länsimaissa ja jaellaan kehittyvissä maissa. Näin ne pysyvät geopoliittisina hyödykkeinä, joiden kautta voimakkaat toimijat saavuttavat kilpailuedun.

Ahenin mukaan esimerkiksi monikansallisten lääkeyritysten ylhäältä alas toteuttama harkinnanvarainen yhteiskuntavastuu ei edusta aitoa yritysvastuuta vaan tietoista legitimaatiotaktiikkaa. Hän nostaa esiin myös hybridiorganisaatioiden ja hallitusten satunnaiset interventiot, jotka lisäävät maailman terveyshallinnon puutteita.

Strategista yritysvastuuta tulee ohjata uudelleen

Väitöstutkimus listaa viisi Afrikan kasvavissa talousmaissa ilmenevää keskeistä paradoksia, jotka ovat terveyshallinnon institutionaalisen polkuriippuvuuden aiheuttamia:

  • Monimutkaiset viralliset byrokratiarakenteet yhdistyvät suureen institutionaalisen tyhjiöön ja puuttuvat toimeenpanomekanismit eivät edistä kuluttajien yhteissuojelemista.
  • Suhteellisen vakaat poliittiset instituutiot yhdistyvät heikkoihin kansanterveysjärjestelmiin.
  • Suuret luonnonvarat yhdistyvät korkeaan riippuvuuteen.
  • Suuri talouskasvu yhdistyy heikkoihin rakenteellisiin terveyttä määrääviin tekijöihin.
  • Kroonisten sairauksien lisääntyminen yhdistyy poliittisen tahdon puutteeseen maailmanlaajuisen terveysdiplomatian polkuriippuvuuden muuttamiseksi.

Ahen ehdottaa väitöstutkimuksessaan muutosta läntisen, itäisen, keskisen ja eteläisen Afrikan kansanterveysjärjestelmän institutionaaliseen perustaan siten, että hallitusten, kansalaisjärjestöjen sekä lääketeollisuuden vuosikymmenien aikana vakiinnuttamasta yritysvastuuttomuudesta ja organisaatiokeskeisistä lähestymistavoista voidaan siirtyä kuluttajakeskeisiin lähestymistapoihin.

‒ Muutoksen tulee ohjata yritysten strategista yritysvastuuta uudelleen niin, että se ottaa osakkaat mukaan arvon yhteisluomiseen ja arvon yhteissuojeluun. Tämä tapahtuu paikallisten lääketieteellis-teknologisten innovaatioiden kautta, joissa voimaannuttavat lähestymistavat on laitettu etusijalle.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522494351
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ahen Frederick
Laajuus:356 s.
ISBN:9789522494351
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Sarja A-1:2015
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl