SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Business process management capabilities

Ohtonen Janne

FM Janne Ohtonen tarkasteli johtamisen ja tietojärjestelmätieteen väitöstutkimuksessaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tekijöitä, jotka edesauttavat yrityksiä onnistumaan toimintansa kehittämisessä. Ohtonen löysi väitöstutkimuksessaan onnistuneeseen kehittämiseen 35 ydintekijää johtamisen, prosessien ja tietojärjestelmien osa-alueilta.

Yritysten kehittäminen on erityisen tärkeää taloudellisesti haastavina aikoina.

‒ Yrityksen kannattavuus koostuu tuotantokustannusten ja liikevaihdon välisestä suhteesta. Taloudellisesti haastavina aikoina on erityisen tärkeää kehittää asiakkaalle tuotettavaa lisäarvoa samalla yrityksen kulupohjan optimoiden, Ohtonen sanoo.

Toimintaa tulee kehittää johtamalla ihmisiä, ei teknologioita

Ohtosen tutkimilla johtamisen, prosessien ja tietojärjestelmien osa-aluilla on useita tekijöitä, joita hyödyntämällä yritykset voivat lisätä mahdollisuuksiaan onnistua kehittämisessä.

‒ Johtaminen nousee tärkeäksi tekijäksi yrityksen toiminnan kehittämisessä. Koko henkilöstön välinen luottamus ja avoin viestintä edesauttavat kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä. Myös ylemmän johdon osoittama tuki muutoksille sekä luottamus työntekijöitä kohtaan ovat merkittävässä asemassa, väittelijä sanoo.

Ohtonen muistuttaa, että vaikka suomalaisessa yrityskulttuurissa teknologian merkitys on perinteisesti ollut hyvin korostunutta ja on puhuttu jopa insinöörimäisestä johtamisesta, liiketoiminnan kehittämisessä teknologialla ja liiketoimintaprosesseilla on edelleen hyvin tärkeä merkitys. Toiminnan kehittäminen vaatii kuitenkin muutosjohtamista, jossa ihmisten johtamisella on korostunut merkitys.

Ohtonen nostaa myös asiakkaan kehittämisen keskiöön.

‒ Moni toimiala on tänä päivänä murroksessa, asiakkaiden odotukset kasvavat ja perinteiset tavat kehittää toimintaa eivät enää pysy mukana muutoksen vauhdissa. Tämän vuoksi toiminnan kehittämisen tulee keskittyä asiakkaalle lisäarvon tuottamiseen yritykselle kannattavalla tavalla. Lisäksi johdon haluttomuus muuttaa nykyisiä toimintatapoja paremmiksi ja erityisesti asiakaskeskeisemmiksi on merkittävä muutosvastarintaa aiheuttava tekijä joissakin yrityksissä.

Väitöstutkimuksesta toiminnan kehittämisen tiekartaksi

Ohtonen tutki liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyviä ydintekijöitä kotimaisessa ja ulkomaisissa yrityksissä. Tutkimustuloksilla on käytännön arvoa kaikille yrityksille, jotka toimivat kilpailuilla markkinoilla.

‒ Yrityksellä tulee olla myös joko olosuhteiden pakottama tarve muuttua tai muusta syystä syntynyt halu valloittaa markkinoita kasvavan asiakasarvon ja tehokkaamman toiminnan kautta.

Tutkimus ja sen tulokset ovat lähellä yritysten käytäntöä. Kansainvälisten yritysten toiminnan kehittämisen parissa työskentelevä Ohtonen avaa väitöskirjassaan, miten löydettyjä 35 avaintekijää voidaan hyödyntää yrityksen tämänhetkisen tilanteen kartoittamisessa.

‒ Tietoa voidaan sitten hyödyntää tiekartan muodostamisessa toiminnankehittämisen kyvykkyyksien kasvattamiseen.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522494375
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ohtonen Janne
Laajuus:306 s.
ISBN:9789522494375
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Sarja A-1:2015
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl