SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

Impact of disruptions on collaborative business models and interorganizational networks in supply management – Longitudinal contextual analysis of the business networks of two focal companies

Vahtera Hannu

 Erilaiset häiriöt aiheuttavat muutoksia sekä epäjatkuvuuskohtia yritysten liiketoimintaympäristössä. Nämä niin sanotut disruptiiviset häiriöt voivat syntyä nopeasti ja monen eri tekijän seurauksena, aiheuttaen muutoksia esimerkiksi markkinoilla, teknologiassa tai sääntelyssä.

Hannu Vahtera osoittaa väitöstutkimuksessaan, että muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä yritysten keskeiseksi menestystekijäksi on muodostunut kyky mukauttaa liiketoimintamallinsa nopeasti eri liiketoimintaympäristön muutoksiin. Yritysten tulee myös tilanteen vaatiessa pystyä toimimaan useassakin yhteistoiminnallisessa liiketoimintaverkostossa.

– Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyötä määrittelevä liiketoimintamalli, verkoston rakenne, toimijoiden keskinäiset riippuvaisuussuhteet ja yhteistyön pysyvyys vaikuttavat siihen, kuinka yritykset pystyvät yhdessä tuottamaan, hallitsemaan ja hyödyntämään muun muassa innovaatioita. Näyttäisi myös olevan niin, että mitä avoimempaa ja innovatiisempaa lopputulosta yhteistoiminnalta odotetaan, sen keskeisempi on jaetun strategian sekä yhteistoiminnallisen liiketoimintamallin merkitys yhteistyön ohjauksessa, Vahtera sanoo.

Yritysten strategia tulisi huomioida yhteistyössä

Eri teollisuudenalojen johtoyritykset näyttävät Vahteran mukaan ajan kuluessa menettävän ainakin osan kyvystään luoda, hyödyntää ja mukautua erilaisiin disruptioihin. Näin on huolimatta edelleen jatkuvasta nopeasta teknologisesta kehityksestä.

Väitöstutkimuksen yksi keskeinen tulos on, että yhteiskehittelyyn pyrkivien liiketoimintaverkostojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida paremmin yritysten strategista lähtökohdista juonnetut tavoitteet. Vahteran mukaan yhteistyön pysyvyyden ja toimivuuden kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että yhteistyön tavoitteista johdetut liiketoimintamallien vaatimukset kuvataan ja jalkautetaan tehokkaasti.

– Yhteistyön tulee aina olla kaikille yhteistyöhön sitoutuville yrityksille taloudellisesti perusteltua ja kannattavaa, Vahtera toteaa.

Jotta yhteistyötä varten rakennetut yritysmuodostelmat olisivat tehokkaita ja toiminta tavoitteellista, korostuu Vahteran mukaan valitun verkoston rakenteen merkitys ja yksittäisten osallistujan rooli liiketoimintaverkostossa.

– Tarvitaan lisää tietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yritysten kykyyn mukautua yhteystyön vaatimuksiin ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, Vahtera sanoo.

Vahtera pyrkii väitöstutkimuksellaan lisäämään ymmärrystä disruptioiden vaikutuksesta yritysten strategiaan ja yhteistoiminnallisiin liiketoimintamalleihin. Tutkimus havainnollistaa sisällöllisen pitkittäistutkimuksen käytettävyyttä muutoksien kuvaamisessa liiketoiminnallisessa viitekehyksessä. Tämän lisäksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa niin sanottujen teknologiakehysten käytöstä strategiaprosessin tukena yritystenvälisen yhteistyön arvioinnissa ja rakentamisessa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522494412
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Vahtera Hannu
Laajuus:239 s.
ISBN:9789522494412
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Sarja A-1:2015
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl