SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

The way to organizational longevity – Balancing stability and change in Shinise firms

Innan Sasaki

Kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Innan Sasaki tutki pitkäikäisyyden salaisuutta shinise-yrityksissä. Nämä yritykset ovat selviytyneet vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, vaikka yritysten keskimääräinen eliniänodote on laskenut merkittävästi nykypäivän liikemaailmassa.

Väitöstutkimuksen mukaan pitkäikäisyyteen johtavat yrityksen vakauden ja muutoksen tasapainon turvaavat sisäiset mekanismit, paikallisen yhteisön sosiokulttuurisen ympäristön jatkuva vakaus sekä yrityskulttuurin ja paikallisen kulttuurin aktiivinen vuorovaikutus.

Väitöskirja kyseenalaistaa voiton maksimoinnin yrityksen pääasiallisena tarkoituksena ja korostaa voiton merkitystä pikemminkin välttämättömänä ehtona korkeampien organisatoristen tavoitteiden, kuten organisaation pitkäikäisyyden, saavuttamisessa.

Moraalisesti hyväksyttävät arvot rakentavat pitkäikäisyyttä

Väitöskirjan lähtökohtana on, että organisatorinen pitkäikäisyys perustuu vakauden ja muutoksen tasapainotteluun. Pitkäikäisissä shisine-yrityksissä on sinnikkyyttä: organisaation jäsenet pitävät yhä kiinni perustajan alkuperäisestä ideasta. 

‒ Yrityksen, joka pyrkii luomaan tällaista sinnikkyyttä, tulisi omaksua arvoja, jotka ovat moraalisesti hyväksyttäviä ajan kuluessa, Innan Sasaki sanoo.

Väittelijä kehottaa nykyaikaisia yrityksiä harkitsemaan, haluavatko ne ajatella ja toimia yritystasolla tavoilla, jotka työntekijät ja ulkopuoliset osakkaat hyväksyvät ja joista he ovat ylpeitä.

‒ Lisäksi yritysten tulisi ajatella 50 tai 200 vuoden päähän ja kysyä tuo sama kysymys: ajattelevatko ja toimivatko he yritystasolla tavoilla, jotka työntekijät ja ulkopuoliset osakkaat hyväksyvät ja joista voivat olla ylpeitä 50 tai 200 vuoden kuluttua.

Aktiivinen vuorovaikutus paikalliseen yhteisöön tärkeä

Tutkimustulosten mukaan yrityksen pitkäikäisyyteen vaikuttavat myös sekä organisaatiokulttuuri että paikallinen kulttuuri sekä se, miten ne ovat vuorovaikutuksessa. Ideaalia olisi, jos yritykset sijoittuisivat alueelle, jossa on voimakas paikallinen kulttuuri ja ne olisivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa paikallisen yhteisön kanssa. 

‒ Tutkimustulosteni perusteella voidaan sanoa, että pitkäikäisyyteen tähtäävän yrityksen tulisi luopua pelkästään muutoksen korostamisesta: fuusiot ja yritysostot, pörssiin listautuminen, liiketoiminnan laajentaminen, kotiyhteisön hylkääminen lyhytaikaisten voittojen vuoksi sekä työntekijöiden ja luonnonvarojen riistäminen ovat toimintaa, joka saattaa lyhentää liiketoiminnan elinkaarta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789522494504
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Innan Sasaki
Laajuus:223 s.
ISBN:9789522494504
Julkaisuvuosi:2015
Sarja:Sarja A-1:2015
29,00 €
(sis. ALV 10%)


26,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl