SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Cardiac Imaging in the Diagnosis of Coronary Artery Disease: The Value of Quantitative Imaging of Myocardial Perfusion and Deformation

Uusitalo Valtteri

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävin kuolinsyy länsimaissa. Sepelvaltimotaudissa sydänlihaksen verenvirtaus on häiriintynyt valtimonkovettumataudin vuoksi. Positroniemissiotomografia (PET) mahdollistaa tarkan sydänlihaksen verenvirtauksen mittaamisen radioaktiivisesti leimatun veden avulla. Valtteri Uusitalo tutki väitöskirjassaan uusien kuvantamismenetelmien käyttöä sepelvaltimotaudin diagnostiikassa.

Väitöstutkimus koostuu neljästä osatyöstä. Niistä ensimmäisessä Uusitalo tarkastelee, ennustaako pienten sepelvaltimoiden heikentynyt toiminta valtimonkovettumataudin kehittymistä yli 10 vuoden aikajänteellä muutoin terveillä henkilöillä.

– Alentunut sepelvaltimoiden toiminta ei yllättäen ennustanut valtimoiden kalkkikertymien suuruutta vastoin aikaisempien poikkileikkaustutkimusten tuloksia, Uusitalo sanoo.

Toisessa osatutkimuksessa Uusitalo tutki yleistä anatomista poikkeavuutta, sepelvaltimoiden lihassiltoja, jolloin osa sepelvaltimoa kulkee sydänlihaksen sisällä. Sydänlihaksen supistuminen puristaa sisällä kulkevaa sepelvaltimoa kokoon.

– Aikaisemmissa tutkimuksissa sepelvaltimoiden lihassillat on yhdistetty rintakipuun ja sydänlihaksen hapenpuutteeseen. PET-kuvantamisen avulla saatoin osoittaa, että sepelvaltimoiden lihassillat ovat tyypillisimmin hyvänlaatuinen sattumalöydös, Uusitalo sanoo.

Tutkimukseen osallistui 100 rintakivusta kärsivää potilasta.

Kolmannessa väitöskirjansa osatyössä Uusitalo tutkimusryhmineen totesi, että PET-kuvantamisen avulla on mahdollista todeta tarkasti sepelvaltimoahtauman vaikutus sydänlihaksen verenvirtaukseen rintakipupotilailla. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Uppsalan ja Amsterdamin yliopistojen kanssa, mikä mahdollisti tutkimuksen suuren potilasaineiston.

Kajoamattomana tutkimuksena PET-kuvantamiseen ei liity kajoavan sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen komplikaatioriskiä. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Journal of American college of cardiology-lehdessä.
Viimeisessä osatyössään Uusitalo soveltaa uutta tietokoneavusteista ultraäänikuvantamista käytännön potilastyöhön.

– Rasitusultraäänikuvantamista on käytetty jo pitkään sepelvaltimotaudin diagnostiikassa. Sydänlihaksen hapenpuute aiheuttaa liikehäiriön, jonka voi todeta ultraäänen avulla. Seinämäliikkeen mittaaminen tietokoneohjelman avulla voi lisätä ultraäänikuvantamisen tarkkuutta ja auttaa vaikean sepelvaltimotaudin toteamisessa, Uusitalo kertoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512963645
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Uusitalo Valtteri
Laajuus:165 s.
ISBN:9789512963645
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1216
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl