SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Identification and validation of novel prostate cancer biomarkers

Saeid Alinezhad

Eturauhassyöpä on kehittyneissä maissa yleisimmin diagnosoitu ja toiseksi yleisin syöpäkuolemia aiheuttava syöpä. Nykyiset eturauhassyövän toteamisessa käytetyt diagnostiset menetelmät ovat herkkyydeltään ja tarkkuudeltaan riittämättömiä. Tämä saattaa johtaa toisaalta ärhäkän taudin havaitsematta jäämiseen tai toisaalta ylidiagnostiikan seurauksena hyvänlaatuisen syövän tarpeettomaan hoitoon. Näin ollen tarvitaan nykyistä luotettavampia biomerkkiaineita hyvänlaatuisten ja aggressiivisesti käyttäytyvien syöpien erottelemiseksi.

– Tutkimuksessa mitattiin useiden eri geenien ilmentymistuotteiden eli lähetti-RNA:iden määriä eturauhassyöpäpotilaiden syöpäkudoksesta otetuissa näytteissä sekä samojen potilaiden histologisesti normaaleilta vaikuttavissa eturauhaskudosnäytteissä. Negatiivisena verrokkina käytettiin rakkosyöpäpotilaiden normaaleista eturauhasista otettuja näytteitä. Kudosnäytteet kerättiin yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Skånen yliopistollisen sairaalan kanssa, Turun yliopistossa väittelevä Saeid Alinezhad kertoo.

Tutkittuja geenejä voitaisiin ehkä hyödyntää lääkekohteina

Tutkimuksen osana kehitettiin uudet herkät ja tarkat, reaaliaikaiset määritykset 14 eturauhassyöpätutkimuksessa kiinnostavan geenin ilmentymisen mittaamiseen. Lisäksi kahdeksan geenin osuutta eturauhassyövän kehittymisessä ja etenemisessä tutkittiin kahdessa eri eturauhassyöpäsolulinjassa vaimentamalla niiden ilmentymistä siRNA-molekyylien avulla.

– Yhtä lukuun ottamatta kaikkien tutkittujen geenien ilmentymistasot olivat merkitsevästi kohonneita eturauhassyöpäpotilaiden kudosnäytteissä verrattuna eturauhassyöpää sairastamattomien verrokkien kudosnäytteisiin. Lisäksi kahden geenin ilmentymistasot olivat merkittävästi suuremmat edenneissä eturauhassyövissä kuin varhaisen vaiheen syövissä. Tietyn geenin ilmentymistason taas havaittiin kasvavan eturauhassyövän uusiutumisen yhteydessä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kolmella tutkitulla geenillä on sytotoksisia vaikutuksia ja että neljä geeneistä vaikuttaa solujen invaasiokykyyn.

– Joidenkin geenien lähetti-RNA-tasot olivat kohonneet myös histologisesti normaaleilta vaikuttavissa syöpäpotilaiden eturauhaskudosnäytteissä, mikä voi selittyä niin kutsutun kenttäilmiön avulla. Tällaiset merkkiaineet saattaisivat mahdollistaa syöpäriskin arvioinnin potilailla, joiden koepalanäytteen tulos on ollut negatiivinen, Alinezhad sanoo.

Kaikkiaan tässä väitöstutkimuksessa tehdyt havainnot viittaavat tutkittujen geenien olevan tulevaisuudessa mahdollisia eturauhassyövän diagnostisia ja ennustavia merkkiaineita. Lisäksi tässä työssä tutkittuja, sytotoksisuuteen ja invaasiokykyyn vaikuttavia geenejä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää lääkekohteina.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512964192
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Saeid Alinezhad
Laajuus:130 s.
ISBN:9789512964192
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:AII osa 312
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl