SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Minkä nuorena hallitsee sen aikuisena taitaa?

Kalari Joonas

Liikehallinta pysyi naisilla paremmin kuin miehillä. Kouluiässä oppilaat jakautuivat neljään liikehallinnaltaan erilaiseen tyyppiin: yleishyvät, tasapainoiset, pallotaitajat ja yleisheikot. Tyypit säilyivät lähes muuttumattomina aikuisikään. Myös tasoryhmissä (hyvät, keskiverrot, heikot) tapahtui hyvin vähän muutoksia.

– Parhaiten aikuisiän liikehallintaa selitti kouluiän liikehallinnan monipuolisuus, missä koululiikunta on erityisen tärkeässä asemassa. Tällöin olisi harjoitettava erityisesti heikkoja osa-alueita, jotta niistä ei tulisi aikuisena kynnystä jonkin liikuntamuodon harrastamiselle, Turun yliopistossa väittelevä Joonas Kalari sanoo.

Sukupuoli ja kehonrakenne vaikuttivat liikehallinnan kehitykseen kouluiän jälkeen

Kouluiässä tyttöjen ja poikien liikehallinta kehittyi samalla tavalla, mutta kouluiän jälkeen naisten liikehallinta heikkeni ja miesten parani. Kehonrakenteeltaan erilaisten ryhmien (kevyet, keskipainoiset, painavat) liikehallinnassa ei ollut eroa koulu- tai aikuisiässä, mutta pitkittäisseurannassa korkea kehonpaino kouluiässä ennusti muita painoryhmiä heikompaa liikehallintaa aikuisena.

– Yhteiskunnan näkökulmasta merkittävintä oli naisten liikehallinnan taantuminen varsinkin tasapainotehtävissä, mikä voi altistaa kaatumistapaturmille ja rajoittaa fyysistä toimintakykyä.

Muutokset ovat mahdollisia myös aikuisena

Vaikka kouluiän liikehallinta määritti vahvasti aikuisiän liikehallintaa sekä yksilö- että ryhmätasolla, suuretkin yksilölliset muutokset olivat mahdollisia kouluiän jälkeen. Hyviä liikuntamuotoja ovat kaikki, jotka horjuttavat tasapainoa ja joissa käytetään useita liikesuuntia. Tällaisia ovat esimerkiksi pallopelit, luistelu ja lumilautailu. Aikuisten yleiset kuntoliikuntamuodot kuten kävely, juoksu ja pyöräily, eivät sellaisenaan riitä liikehallinnan kehittämiseen.

– Jos tykkää juosta, metsässä juokseminen on hyvä valinta. Liikehallinnan harjoittaminen ei välttämättä edellytä runsasta hikoilua. Vaikkapa leikkipuistoissa tai rantakalliolla kiipeily ja tasapainoilu soveltuvat hyvin, tutkija vinkkaa.

Liikehallinnan kehityksestä ja pysyvyydestä kouluiästä aikuisikään on hyvin vähän tietoa. Tutkimus osoitti, että liikehallinnan harjoittaminen kouluiässä on tärkeää, mutta sen kehitykseen on mahdollista vaikuttaa myös kouluiän jälkeen. Jatkossa pitäisi tutkia tekijöitä, mistä muutokset liikehallinnan kehityksessä aiheutuvat ja miten niihin voitaisiin vaikuttaa.

Tutkimuksessa seurattiin liikehallinnan kehitystä ja pysyvyyttä 24 vuoden ajan. Siihen osallistui eri puolilta Suomea 44 miestä ja 44 naista, joiden liikehallintaa mitattiin kouluiässä vuosina 1985 ja 1988 (9–16-vuotiaina) sekä aikuisiässä vuonna 2009 (33−39-vuotiaina). Tutkimus oli osa Koululiikunnan vaikuttavuus (KOVA) -tutkimusta.

Tuotenumero:9789512964154
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kalari Joonas
Laajuus:202 s.
ISBN:9789512964154
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:C osa 418
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl