SuomeksiEnglanniksi
Väitöskirjat

In search of the interrelatedness of innovation and internationalisation processes in entrepreneurial life science companies

Rilla Nina

KTM Nina Rilla tarkastelee kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan innovatiivisten, yrittäjävetoisten yritysten kansainvälistymistä. Rilla selvitti tutkimuksessaan kansainvälistymisprosessia resurssien hankinnan näkökulmasta. Hän tarkasteli viittä yrittäjävetoista life science -yritystä Suomessa ja Itävallassa, minkä lisäksi tutkimuksessa toteutettiin kysely suomalaisille yrityksille.

Tutkimuksen mukaan innovaatiota kehittävät yrittäjävetoiset yritykset solmivat monenlaisia yhteistyösuhteita innovaation kehityksen alkamisesta lähtien, mutta näiden yhteistyösuhteiden hyödyntäminen kansainvälistymisessä on monille yrityksille haasteellista niukkojen resurssien vuoksi.

‒ Monissa yrityksissä kansainvälistymistä pohditaan turhan myöhään, vasta tuotekehityksen loppumetreillä tai kaupallistamisen jälkeen. Yritys voi kuitenkin luoda kansainvälistymisprosessiin vaikuttavia tärkeitä linkkejä jo innovaation kehityksen aloittamisesta, Rilla sanoo.

Korkean teknologian yritykset hyötyisivät julkisesta kokeiluympäristöstä

Rillan mukaan kokeneemmat yritykset ovat aloittavia yrityksiä valmiimpia hyödyntämään ulkomaisia monitahoisia yhteistyösuhteita. Kansainvälistymiseen vaikuttavat myönteisesti sellaiset yhteistyösuhteiden kautta hankitut resurssit, joissa yhdistyvät aineellisten ulottuvuuksien lisäksi esimerkiksi epämuodolliset yrittäjyyttä motivoivat neuvot. Samat resurssityypit ovat arvokkaita myös resurssipohjaisessa kansainvälistymisessä tarvittavan yhteistyökyvykkyyden muodostumisessa.

‒ Yritysten kansainvälistymisen julkinen tuki on edelleen hyvin keskittynyt vientiin eli uusien markkinoiden hankkimiseen. Erityisesti life science -toimialan aloittavat, kansainvälistä kasvua hakevat yritykset hyötyisivät tukitoimista, joiden avulla ne voivat solmia ulkomaisia yhteistyösuhteita ja hankkia ulkomaisia resursseja jo yrityksen ensiaskelista alkaen. Terveysteknologian ja muiden korkean teknologian yrityksille esimerkiksi hyvin toimiva julkinen innovaatioiden kokeiluympäristö on tärkeä. Tämä ympäristö voi löytyä ulkomailta, Rilla esittää.

Väitöstutkimus korostaa käyttäytymis- ja resurssiperustaisten prosessien ymmärtämisen tärkeyttä kansainvälisessä yrittäjyydessä.

‒ Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää, että yrityksen esihistoria tulisi sisällyttää tiukemmin kansainvälistä yrittäjyyttä käsitteleviin tutkimuksiin, Rilla sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512964321
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rilla Nina
Laajuus:246 s.
ISBN:9789512964321
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:E osa 2
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl