SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Nursing students and older people nursing - Towards a future career

Koskinen Sanna

Terveystieteiden maisteri Sanna Koskinen osoittaa väitöstutkimuksessaan, että ikäihmisten aktiivinen osallistuminen koulutukseen voi edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden työurien suuntautumista iäkkäiden hoitoon valmistumisen jälkeen. Koskinen toteutti yhteistyössä kahden ammattikorkeakoulun kanssa sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikon, jossa yli 70-vuotiaat henkilöt toimivat ikääntymisen asiantuntijoina osallistuen kouluissa järjestetyille tunneille.

– Koulutuskokeilun tulokset olivat rohkaisevia. Koulutusviikolle osallistuneet opiskelijat olivat kiinnostuneempia iäkkäiden hoitamisesta ja heillä oli myönteisemmät asenteet ikäihmisiä kohtaan kuin vertailuryhmän opiskelijoilla, Turun yliopistossa väittelevä Sanna Koskinen kertoo.

Ikäihmisten osallistuminen terveysalan koulutukseen on Suomessa vielä uutta. Samalla, kun opiskelijat oppivat ikäihmisten kokemuksista, ikäihmiset pääsivät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla tulevien terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

– Usein ikäihmisten osallistumisen katsotaan kuuluvan vain sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Ikäihmisillä on kuitenkin paljon annettavaa myös monilla muilla yhteiskunnan alueilla, kuten sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Tutkimukseni opiskelijat pitivätkin ikäihmisten tuomaa panosta koulutusviikolle oman oppimisensa kannalta aivan keskeisenä.

Iäkkäiden hoitaminen ei innosta opiskelijoita

Kaiken kaikkiaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitamiseen työurana oli parhaimmillaankin vain kohtalaista. Kiinnostusta lisäsi, jos opiskelijalla oli aikaisempaa työkokemusta hoitotyöstä, hän oli osallistunut iäkkäiden hoitotyön opetukseen tai opiskellut aiheesta lisää itsenäisesti.

– Tutkimukseni tulokset ovat linjassa kansainvälisissä tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Ikäihmisten parissa tehtävä hoitotyö ei houkuttele ensisijaisena uravalintana. Työuran valinta on monitahoinen prosessi, mutta on kuitenkin lupaavaa, että sitä voidaan opetusvalinnoilla edistää Koskinen huomauttaa.

Huolimatta iäkkään väestön yleisestä hyvinvoinnin lisääntymisestä, osa ikäihmisistä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Samanaikaisesti ikäihmisten määrän lisääntyessä myös eläkkeelle jäävien hoitajien määrä kasvaa.

– Pelkkä koulutuspaikkojen määrän lisääminen ei yksin takaa sairaanhoitajien riittävää määrää iäkkäiden hoidossa. On myös pyrittävä varmistamaan, että alalle hakeutuu iäkkäiden hoitamiseen motivoituneita sairaanhoitajia, Sanna Koskinen sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512964376
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Koskinen Sanna
Laajuus:130 s.
ISBN:9789512964376
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1224
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl