Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Modularity in health and social services: Perspectives on organization and management

Vähätalo Mervi

Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta koskevissa lausunnoissa korostetaan eri ammattilaisten osaamisen ja palveluiden joustavaa ja oikea-aikaista yhdistämistä vastaamaan asiakkaiden kokonaistarpeita. Vähätalo tutki, voisiko tähän saada tukea modulaarisuudesta, joka käsitteenä on peräisin valmistavasta teollisuudesta.

– Modulaarisuudella tarkoitetaan osista koostuvien palveluiden yhdistelyä asiakkaan tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne on jo tälläkin hetkellä varsin modulaarinen, sillä palvelukokonaisuudet ovat tyypillisesti laajoja ja niiden tuotantoon osallistuu lukuisia toimijoita. Haasteita sen sijaan esiintyy palveluiden yhdistämisessä ja yhteensopivuudessa, Vähätalo sanoo.

Yhdistämisen ongelmista johtuen nykyisiä palveluita on moitittu pirstaleisiksi, ja pirstaleisuuden on katsottu aiheuttavan toiminnan tehottomuutta.

– Modulaarisissa palveluissa yhteensopivuuden avain on standardoiduissa rajapinnoissa. Palvelun järjestäjien ja tuottajien on sovittava pelisäännöistä, toimintakäytännöistä ja tekniikasta, jolla yhdistäminen mahdollistuu. Konkreettinen esimerkki yhteensopivuuden mahdollistamisesta on toimiva tiedonsiirto, jonka integraatio onkin yksi meneillään olevan sote-uudistuksen kulmakivistä, Vähätalo sanoo.

Hän muistuttaa, että olennaista on keskittää standardointi rajapintoihin ja jättää tuottajille mahdollisuus organisoida palvelutuotanto parhaaksi katsomallaan tavalla – kunhan toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät ja toiminta on vaikuttavaa.

– Kun palveluiden standardointi on keskitetty rajapintoihin, voidaan uusia palveluita kehittää ja käyttöönottaa nykyistä joustavammin ja nopeammin. Samoin uusien tuottajien ottaminen osaksi olemassa olevia palvelukokonaisuuksia helpottuu.
Asiakkaan tarpeenmukaisten palvelukokonaisuuksien räätälöinti laajasta yhteensopivasta palveluvalikoimasta mahdollistaa tuottajalle kustannustehokkaan toiminnan.

– Toki sosiaali- ja terveyspalveluiden erityispiirteet pitää huomioida kun arvioidaan modulaarisuudesta saatavia hyötyjä. Esimerkiksi tiedon epäsuhta, rajalliset resurssit ja palveluiden ulkoisvaikutukset rajoittavat mm. sitä, millaisia palveluita voidaan kehittää ja ottaa käyttöön.

Vähätalo tähdentää, että modulaarisuus ei ole uusi johtamisoppi vaan pikemminkin kokonaisuuksien organisointi- ja tarkastelutapa. Modulaarisuuden periaatteiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan, miltä osin palveluiden standardointi edistää niiden yhdistämistä ja miltä osin se rajoittaa innovaatioita ja tuotannon tehostamista. Lisäksi modulaarisuuden ymmärtäminen edistää palveluiden järjestäjien ja tuottajien monimutkaisen suhteen ymmärtämistä, edistää eri osapuolten intressien hahmottamista ja tukee siten vuorovaikutusta ja luottamusta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512964284
Ulkoasu:pb
Tekijä:Vähätalo Mervi
Laajuus:207 pages
ISBN:9789512964284
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:E osa 1
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl