SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Finnish maritime personnel's conceptions on safety management and safety culture

Lappalainen Jouni

Kansainvälinen turvallisuusjohtamiskoodi (ISM-koodi) tuli pakolliseksi parikymmentä vuotta sitten. Koodin mukaan varustamoissa ja laivoilla oli otettava käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmät. Käyttöönottoa perusteltiin sillä, että se myötä voidaan parantaa merenkulun turvallisuuskulttuuria. Ennen ISM-koodin käyttöönottoa oli tapahtunut useita vakavia merionnettomuuksia mm. Herald of Free Enterprisen kaatuminen, Estonian uppoaminen ja Scandinavian Starin tulipalo. Turvallisuuskulttuurin puutteiden katsottiin olleen yhtenä merkittävänä syynä noissa onnettomuuksissa.

Lappalainen tarkastelee väitöskirjassaan, miten suomalaiset merimiehet ovat ottaneet ISM-koodin vastaan; onko koodista ollut heille hyötyä ja onko koodilla ollut toivottua vaikutusta turvallisuuskulttuurin paranemiseen. Tutkimusta varten haastateltiin 94 merenkulun piirissä toimivaa henkilöä. Tutkimukseen osallistui seitsemän suomalaista varustamoa ja tutkimuksen aikana Lappalainen vieraili 13 laivalla.

– Pääpiirteissään haastateltavat suhtautuivat myönteisesti turvallisuusjohtamiseen ja näkivät turvallisuusjohtamisjärjestelmät hyödyllisinä ja jopa välttämättöminä. Haastateltavien mukaan myös turvallisuuskulttuuri on ajan oloon parantunut, koska ISM-koodin myötä turvallisuusasiat ovat olleet enemmän esille ja turvallisuudesta on huolehdittu järjestelmällisemmin ja yhdenmukaisemmin. Erityisesti hätätilanteisiin varautumiseen ja harjoitteluun oli tullut merkittävä parannus ISM-koodin myötä, Lappalainen sanoo.

Tutkimus paljasti myös voimakasta kritiikkiä turvallisuusjohtamista kohtaan. Varsinaisesti ISM-koodia ei kritisoitu mutta sen soveltamisesta käytäntöön ei oltu aina tyytyväisiä. Turvallisuusjohtamisen katsottiin aiheuttavan liiallista paperityötä ja jossain määrin tarpeetonta byrokratiaa. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän ohjeet eivät haastateltavien mukaan aina vastaa käytännön työn tarpeita, jolloin niitä on hankala noudattaa.

– Tutkimus toi esille myös merkittäviä puutteita poikkeamien ja vaaratilanteiden raportoinnin suhteen, mikä on kuitenkin yksi keskeisistä ISM-koodin vaatimuksista, Lappalainen sanoo.

Lappalaisen mukaan turvallisuusjohtamisen soveltamista voitaisiin parantaa ottamalla laivojen henkilökunta enemmän mukaan kehittämään turvallisuutta. Myös eri toimijoiden, kuten varustamoiden ja viranomaisten yhteistyötä pitää kehittää edelleen sekä kansallisesti mutta myös kansainvälisesti.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512964772
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lappalainen Jouni
Laajuus:169 s.
ISBN:9789512964772
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:AII osa 316
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl