SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Evaluation of mobile telephone text message reminders for people with antipsychotic medication

Kannisto Kati

Kannisto tutki väitöskirjassaan potilaiden mielipiteitä tekstiviestimuistutusjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyshäiriötä sairastavien potilaiden hoitoon sitoutumista ja kotona selviytymistä. 

– Yllättävää oli, että vain vajaat viisi prosenttia tutkimukseemme osallistuneista potilaista ilmoitti haluavansa lopettaa tekstiviestimuistutukset ennen vuoden seurannan loppumista. Valtaosa potilaista oli niin tyytyväisiä saamiinsa viesteihin, että olisivat valmiita käyttämään vastaavaa menetelmää myös tulevaisuudessa, Kannisto sanoo.

Kanniston mukaan tekstiviestimenetelmää tarkastelleen tutkimuksen tulos on rohkaiseva, kun mietitään mahdollisia muistutusmenetelmiä mielenterveyspotilaiden hoitoon sitoutumisen tukemiseksi.

Tällä hetkellä tekstiviestit ovat käytetyimpiä menetelmiä pitkäaikaissairaiden hoitoon sitoutumisen tukemisessa. Tekstiviestien rinnalle on kehitetty useita nopeita vuorovaikutuskeinoja, kuten chat tai WhatsApp.

– Uuteen teknologiaan investoimisen sijaan terveydenhuollossa tulisi hyödyntää enemmän tuttuja ja olemassa olevia teknologiasovelluksia, kuten tekstiviestejä. Teknologian käyttö ei automaattisesti edellytä suuria rahallisia investointeja. Potilaiden ja henkilökunnan sitouttaminen teknologian käyttöön voisi tällöin olla helpompaa, tutkija huomauttaa.

Potilaiden mielipiteitä kuultava

Aikaisempien tutkimusten mukaan sekä potilaat että henkilökunta ovat sitoutuneet huonosti erilaisiin teknologiaan perustuviin menetelmiin. Esimerkiksi Internet-pohjaisten terveyden edistämiseen suunniteltujen ohjelmien käyttö saatetaan lopettaa kesken hoidon.

Kanniston mukaan potilaiden kokemus teknologian helppokäyttöisyydestä ja hyödyistä on tärkeä edellytys hyvälle muistutusmenetelmälle ja ylipäätään teknologian käytölle.

– Jos teknologian käyttö koetaan jostain syystä vaikeaksi tai hankalaksi, niin sen käyttö saatetaan lopettaa kokonaan. Tästä syystä on erittäin tärkeä kuunnella potilaiden mielipiteitä siitä, mikä olisi heille mieluisin muistutusmenetelmä, Kannisto huomauttaa.

Kati Kannisto teki väitöstutkimuksensa osana Suomen Akatemian rahoittamaa Mobile.Net-hanketta, joka toteutettiin Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella 2010–2015.  Hankkeen johtajana toimii professori Maritta Välimäki.  Hankkeessa kehitetyn tekstiviestijärjestelmän muistutukset voivat muistuttaa potilasta esimerkiksi lääkkeen ottamisesta tai tulevasta vastaanottoajasta hoitajan tai lääkärin kanssa.

– Tekstiviestimuistutusten tarkoituksena ei kuitenkaan ole korvata kasvokkain tapahtuvaa hoitoa tai ohjausta, vaan olla muun hoidon lisänä, Kannisto huomauttaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512964673
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kannisto Kati
Laajuus:158 s.
ISBN:9789512964673
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1228
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl