SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Role of fibroblast growth factors and their receptors in prostate cancer

Lan Yu

Eturauhassyöpä on heterogeeninen kasvain, jonka syntyä ja etenemistä säätelevät monet tekijät, kuten androgeenireseptori, estrogeenireseptorit α ja β (ERα ja ERβ) ja fibroblastikasvutekijät (FGF) sekä niiden reseptorit (FGFR).

Kliinisiä syöpänäytteitä tutkimalla ja kokeellisia malleja käyttämällä Lan Yu, MD selvitti väitöskirjatutkimuksessaan, miten ERβ, jonka on esitetty estävän syövän kehittymistä ja FGF8, joiden tiedetään indusoivan eturauhassyöpää siirtogeenisissä hiirissä ja huonosti tunnetut FGF/FGFR-reitin signalointimolekyylit FGF13 ja FGFRL1, osallistuvat eturauhassyövän kasvun säätelyyn.

– Tulokset osoittavat, että reseptori ERβ:n merkitys on kasvainten muodostumisessa vähäinen. Sen sijaan eturauhassyövässä FGF13:n sekä FGFRL1:n havaittiin lisääntyneen. Erityisesti korkea soluliman FGF13-taso liittyi eturauhassyövän uusiutumisriskiin. Se toimi radikaalin eturauhasen poistoleikkauksen jälkeen itsenäisenä syövän uusiutumista ennustavana markkerina, Yu kertoo.

FGFRL1:n inaktivoituminen eturauhassyöpäsoluissa näytti estävän kasvainten kasvua. Eturauhassyöpäsoluilla tehdyt in vitro -kokeet osoittivat, että FGFRL1 pystyy säätelemään FGF2- ja FGF8-välitteisiä signalointireittejä ja RNA-sekvensointikokeitten perusteella tunnistettujen kohdegeenien ilmentymistä.

– Tutkimus tuotti uutta tietoa FGF/FGFR-signalointireitin merkityksestä eturauhassyövän kasvussa ja etenemisessä. On mahdollista, että FGF13:n ja FGFRL1:n määrittämistä voidaan tulevaisuudessa käyttää hyväksi arvioitaessa eturauhassyöpäpotilaiden ennustetta ja vastetta radikaaliin eturauhasen poistoon, Yu toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512965113
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lan Yu
Laajuus:143 s.
ISBN:9789512965113
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1234
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl