SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Diet and probiotics during pregnancy – Endorsing developmental programming

Vähämiko Sanna

Äidin raskaudenaikaisella probioottien käytöllä on aiemmin todettu olevan monia hyödyllisiä vaikutuksia lapsen terveyteen. Vähämiko selvitti väitöstutkimuksessaan voitaisiinko raskaudenaikaisella ravitsemusohjauksella, ruokavalion koostumuksella tai probioottien käytöllä edistää lapsen terveyden ohjelmoitumista.

Tutkimusryhmän aiemmat tulokset ovat viitanneet siihen, että suolistomikrobisto vaikuttaa jopa lihomisherkkyyteemme. Toisaalta epidemiologinen näyttö osoittaa, että jo sikiökautiset tapahtumat vaikuttavat lapsen terveyteen kauaksi tulevaisuuteen.

– Oma tutkimukseni haki molekyylitason selitystä näille löydöksille ja havaitsemmekin, että äidin raskaudenaikainen probioottien käyttö vaikuttaa lihavuuteen liittyvien geenien toiminnan säätelyyn sekä äidillä että lapsilla, toteaa Vähämiko. 

Vähämikon väitöstutkimus tukee aiempia tutkimuksia siitä, että suoliston mikrobeilla on olennaisen tärkeä merkitys terveyteemme. Probioottien käytön lisäksi lapsen terveyteen vaikuttaa äidin raskaudenaikainen ruokavalio.

– Tutkimme raskaudenaikaisen ravitsemusohjauksen vaikutusta lapsen terveyden ohjelmoitumiseen ja tulokset olivat lupaavia. Ravitsemusohjauksella äitien antioksidanttivitamiinien saanti nousi ja vaikutukset heijastuivat myös rintamaidon vitamiinipitoisuuksiin ja sitä kautta lapsille. Ruokavalion kokonaisuudessa taas tärkeää näyttää olevan äidin runsas kuidun saanti ja alhainen tyydyttyneen rasvan ja sokerin saanti, sillä niillä oli hyödyllinen vaikutus äidin tulehdusmittari leptiinin pitoisuuteen.  Tulokset ovat yhteneväisiä kansallisten ravitsemussuositustemme kanssa, kertoo Vähämiko.

Kokonaisuutena Vähämikon tutkimus osoittaa, että raskaudenaikaisella ruokavalion laadulla, ravitsemusohjauksella ja probioottien käytöllä voidaan tukea lapsen myöhemmän terveyden ohjelmoitumista.

Väitöstutkimus toteutettiin osana Turun yliopiston ja Tyks:n NAMI- (neonatologia, allergia, suoliston mikrobisto ja immunologia) tutkimusta ja siihen osallistui 256 äiti-lapsi-paria. Kaksi tutkimusryhmää sai yksilöllistä ravitsemusohjausta varhaisraskaudesta lähtien joko probioottivalmistetta (Lactobacillus rhamnosus GG ja Bifidobacterium lactis Bb12) tai lumevalmistetta. Verrokkiryhmä sai pelkästään lumevalmistetta.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512956267
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Vähämiko Sanna
Laajuus:111 s.
ISBN:9789512965267
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1237
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl