SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Common dyslipidemias, high lipoprotein(a) concentrations and endothelial function in the children of the strip study families

Lapinleimu Jouni

Tutkimuksessa käytettiin Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksessa vuodesta 1990 alkaen toteutetun STRIP-tutkimuksen 1 054 perheen tietoja. Lapset tulivat mukaan tutkimukseen puolen vuoden iässä. Tässä väitöskirjatyössä käytettiin lasten ja heidän vanhempiensa rasva-arvojen seurantatietoja lasten 11 vuoden ikään saakka. Lapsilta viiden vuoden iässä otetuista paastonäytteistä määriteltiin rasva-arvojen ilmiasut. Rasva-arvojen poikkeamien esiintymistä tutkittiin perheen vanhemmilla ja lapsella. Lasten ollessa 11-vuotiaita 402 lasta osallistui valtimoiden ultraäänitutkimuksiin. Lapsuuden rasva-arvojen poikkeamien ja lisävaaratekijänä pidetyn suuren lipoproteiini (a) -pitoisuuden merkitystä arvioitiin veren virtauksen lisääntymisen välittämällä olkavaltimon laajentumisen kokeella. 

Kun lapsella oli mitattu suuri haitallisen kolesterolin (non-HDL-kolesteroli) pitoisuus, se että löydös toistuu ja että lapsen vanhemmalla on todettu samanlainen poikkeama, suurensi yksittäisen mittauksen todennäköisyyttä olla myös myöhemmin todellinen ja toistuva. Lasten ollessa viisivuotiaita vanhempi-lapsi yhdistelmien ilmiasut luokiteltiin suureen kolesterolipitoisuuteen (2,3 %), suureen triglyseridipitoisuuteen (2,0 %), näiden yhdistelmään (1,8 %), sekä itsenäiseen pieneen HDL-kolesteroli pitoisuuteen (1,4 %).

– Vanhemman yhtäaikaisesti suurentuneeseen kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuteen liittyi suhteellisesti eniten lasten suuria kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksia. Sekä suurentuneen kolesteroli- että lipoproteiini (a) -pitoisuuden havaittiin ennustavan olkavaltimon heikentynyttä laajentumista, Turun yliopistossa väittelevä Jouni Lapinleimu kertoo.

Poikkeamia kannattaisi seuloa jo varhaisella iällä

Tutkimus osoitti, että kun vanhemmalta löytyy suuri kolesterolipitoisuus, sen ja suuren triglyseridipitoisuuden yhdistelmä tai suuri lipoproteiini (a) -pitoisuus, hänen lapsiltaan voidaan löytää jo varhaislapsuudessa vastaavia poikkeamia.

Suuren kolesteroli- ja lipoproteiini (a) -pitoisuuden yhteys heikentyneeseen valtimon sisäseinämän toimintaan puoltaa näiden poikkeamien valikoivaa seulontaa varhaisella iällä.

– Lipoproteiini (a) -pitoisuutta voitaisiin käyttää täydentävänä tutkimuksena myös lapsilla, kun suurentunut pitoisuus on todettu vanhemmalla ja halutaan erityisesti arvioida valtimonkovettumasairauden vaaraa, Lapinleimu sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512965342
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lapinleimu Jouni
Laajuus:116 s.
ISBN:9789512965342
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1239
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl