SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

New roads to genomic imbalance: MicroRNA- and protein phosphatase-mediated regulation of mitosis

Mahesh Tambe

Poikkeamat kromosomien lukumäärässä ovat yksi syövän syntymiseen ja leviämiseen vaikuttavista tekijöistä. FM Mahesh Tamben väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa tunnistettiin kaksi uutta syöpäsolujen kasvua säätelevää mikroRNA-molekyyliä, joiden yli-ilmentyminen viljellyissä syöpäsoluissa aiheutti muutoksia kromosomien lukumäärässä ja alensi syöpäsolujen herkkyyttä paklitakseli-lääkeaineelle. Lisäksi munasarja- ja rintasyöpäpotilaiden eriasteisissa kasvaimissa miR-378a-5p:n ja miR-493-3p:n ilmentymisen havaittiin muuttuneen terveeseen kudokseen verrattuna.

Väitöskirjatutkimuksen toisessa osassa tarkasteltiin Dusp3-fosfataasin toimintaa jakautuvissa syöpäsoluissa. Fosfataasin havaittiin säätelevän ERK1/2-kinaasin toimintaa ja sen alentuneen määrän todettiin aiheuttavan jakautuvissa soluissa rakennevaurion, joka johti virheelliseen solujakoon.

Tuloksia voidaan hyödyntää diagnostiikan ja lääkehoidon kehittämisessä 

Uuden molekyylibiologisen tiedon lisäksi merkittäväksi Tamben väitöstutkimuksen tekee munasarja- ja rintasyöpäpotilaiden kasvaimista saadut tutkimustulokset. Tutkimuksessa todettiin yhteys kohonneen mikroRNA:n määrän ja aggressiivista munasarja- tai rintasyöpää sairastavien potilaiden lyhentyneen elinajanodotteen välillä. Tämä havainto oli erityisen merkittävä paklitakseli-lääkeainetta saaneen potilasryhmän sisällä verrattuna ebirubisiini-terapiaryhmään. MikroRNA:n yhteys lääkevasteeseen pystyttiin vahvistamaan viljelyillä syöpäsoluilla tehdyillä kokeilla.

Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että syöpäsolut käyttävät mikroRNA-molekyylejä hyväkseen pyrkiessään lisääntymään ja leviämään. Tulevaisuudessa tutkimustuloksia pyritään hyödyntämään syöpäsolujen lääkeaineherkkyyksien ennustamisessa ja uusien syövän diagnostiikkamenetelmien kehitystyössä.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512965779
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mahesh Tambe
Laajuus:180 s.
ISBN:9789512965779
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1243
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl