SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Covalent conjugates of therapeutic oligonucleotides for in vivo targeting

Jadhav Satish

Oligonukleotidien lääkinnällinen käyttö on hitaasti yleistymässä hoitomenetelmänä. Keskeisenä ongelmana lääkekehityksessä on ollut lääkeaineen vieminen soluun ja sen tarkka kohdentaminen elimistössä.

– Väitöskirjassani pyrin selvittämään, missä määrin oligonukleotidi voidaan kohdentaa haluttuun elimeen liittämällä siihen rakenne, jonka kyseisen solun pinnalla sijaitsevat proteiinireseptorit tunnistavat. Kehitin menetelmiä tällaisten oligonukleotidirakenteiden valmistamiseksi, Jadhav sanoo.

Jadhav havaitsi, että hänen kehittämänsä menetelmä paransi lääkeaineen kohdennusta haluttuun elimeen kaikissa tutkimuksen tapauksissa.

– Selkein vaikutus oli maksahakuisella galaktoosirakenteella. Lisäksi valmistin biopolymeerein muokattuja porfyriinirakenteita, joiden oletan kohdistuvan hyvin syöpäkasvaimiin, Jadhav toteaa.

Solutunnistukseen käytettävän rakenteen lisäksi oligonukleotideihin liitettiin kelatoiva ryhmä, joka sitoo itseensä lujasti 68Gallium-ionin. Kyseinen ioni on positroniemittori, joka mahdollistaa positroniemissiotomografian (PET) käytön kuvantamismenetelmänä. Tällöin oligonukleotidin kulkeutumista ja rikastumista koe-eläimenä käytetyn rotan elimiin voitiin seurata ajan funktiona.

Väitöstutkimuksen radioleimaukset ja kuvantamismittaukset tehtiin Turun PET-keskuksessa yhteistyössä professori Anne Roivaisen ja professori Tiina Laitala-Leinosen työryhmien kanssa. Tutkimus on osa Turun yliopiston kemian laitoksella bio-orgaanisen kemian tutkijaryhmässä yli 20 vuoden ajan tehtyä biokonjugaattien syntetiikan kehitystyötä.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512965731
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Jadhav Satish
Laajuus:115 s.
ISBN:9789512965731
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:AI osa 546
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl