SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Bone quality and mesenchymal stromal cell capacity in total hip replacement: Significance for stem osseointegration measured by radiostereometric analysis

Alm Jessica

Jessica Alm havaitsi väitöstutkimuksessaan, että lonkan tekonivelen kiinnittyminen luuhun ei riipu pelkästään paikallisista tekijöistä, vaan paranemiseen vaikuttaa koko luuston kunto. Lonkan tekonivelen paranemisesta huolehtivat kantasolut, joiden määrä ja toiminta laskevat iän myötä. Ikääntymiseen liittyvät kantasolumuutokset ja luuston haurastuminen hidastavat tekonivelen kiinnittymistä.

Alm teki havaintonsa Suomen Akatemian tukemassa kliinisessä tutkimuksessa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Turun yliopistossa. Tutkimusta varten pystytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa radiostereometrinen (RSA) mittauslaitteisto, jolla voidaan mitata tarkasti potilaiden tekonivelten kolmiulotteista mikroliikettä. Mittaus mahdollistaa tekonivelten paranemisen seurantatutkimuksen, ja sillä pystyttiin tutkimuksessa osoittamaan, milloin tekonivel oli kiinnittynyt luuhun kahden vuoden seurannan aikana.

Lisäksi potilaiden luuytimestä eristettiin luuston kantasoluja, joiden määrä ja toiminta arvioitiin potilaskohtaisesti.

‒ Kantasolujen toiminnan yhteyttä luun paranemiseen ei ole aiemmin tutkittu potilailla. Väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että tekonivel parani hitaammin potilailla, joiden kantasolujen erilaistumiskyky luusoluiksi oli alentunut, Alm kertoo.

Naispotilaiden luuston terveys huomioitava leikkausta suunniteltaessa

Tutkimuksen mukaan lonkan nivelrikon leikkaushoitoon tulevilla naispotilailla on odotettua huonompi luun laatu.

‒ Tutkimuksessa havaittiin vastoin aikaisempaa uskomusta, että lonkan nivelrikon leikkaushoitoon tulevista naisista 74 prosentilla oli osteoporoosi tai sen esiaste osteopenia. He eivät itse tienneet asiasta, Alm kertoo.

Alm korostaa, että tekonivelleikkaus on erinomainen toimenpide lonkan nivelrikon hoidossa, mutta leikkausta suunniteltaessa täytyy huomioida naispotilaiden luuston terveys.

Tutkimuksessa alentunut luuntiheys, reisiluun yläosan ydinontelon laajentuminen ja ikääntymiseen liittyvät kantasolumuutokset hidastivat tekonivelen kiinnittymistä.

‒ Biologisesti kiinnittyvän eli sementöimättömän tekonivelen leikkauksessa on tärkeää saavuttaa tekonivelen tukeva asento. Sillä voidaan estää liike tekonivelen ja luun välillä. Tukeva asennus mahdollistaa uudisluun kasvun tekonivelen karhennetulle pinnalle. Tähän leikkausmenetelmään valitaan yleensä potilaita, joilla ilman tarkempia tutkimuksia oletetaan olevan terve luun rakenne ja hyvä luun paranemiskyky.

Alm havaitsi väitöstutkimuksessaan myös, että kuoriluu ohenee kiinnittyneen tekonivelen ympärillä. Tämä luukato oli suurempi osteoporoosia sairastavilla potilailla, ja jatkotutkimukset ovat osoittaneet, että sitä voidaan tehokkaasti estää osteoporoosilääkityksellä.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512965793
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Alm Jessica
Laajuus:197 s.
ISBN:9789512965793
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1244
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl