SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Bridging academic and working life expertise in continuing professional education: A social network perspective

Hytönen Kaisa

​KM Kaisa Hytösen väitöskirjassa tutkittiin akateemisen ja työelämäasiantuntijuuden yhdistämistä korkea-asteen tutkinnonjälkeisessä koulutuksessa vastauksena työelämän työntekijöille asettamiin uusiin vaatimuksiin. Tulokset osoittivat, että koulutuksen ja työelämän risteyksessä järjestettävällä korkea-asteen tutkinnonjälkeisellä koulutuksella näyttää olevan erityisen tärkeä merkitys uusilla ja nopeasti kehittyvillä aloilla, joilla ei vielä ole vakiintunutta tietämystä ja koulutusmalleja asiantuntijuuden kehittymisen tueksi.

– Monet tavanomaiset työpaikat eivät yksinään pysty tarjoamaan erikoistunutta tietämystä ja riittävästi mahdollisuuksia oppia monimutkaista osaamista ja asiantuntijuutta, jota muuttuvassa työelämässä ja etenkin uusilla ja nopeasti kehittyvillä aloilla tarvitaan. Tällöin työpaikan ulkopuolisilla ammatillisilla yhteyksillä on erityisen tärkeä merkitys oppimiselle ja asiantuntijuuden päivittämiselle, Turun yliopistossa väittelevä Kaisa Hytönen toteaa.

Hytösen mukaan työelämän risteyskohtaan sijoittuvat täydennyskoulutusmallit voisivat olla erityisen sopivia asiantuntijoille, jotka jo ovat työelämässä, mutta joutuvat kehittämään asiantuntijuuttaan uudenlaisten ammatillisten vaatimusten edessä. Ne tarjoavat mahdollisuuden osaamisen päivittämiseen ilman, että jo korkeakoulututkinnon jo suorittaneet vievät koulutuspaikkoja niiltä, joilla sellaista ei vielä ole.

Lyhyelläkin työelämäkokemuksella voi nousta avaintoimijaksi

Väitöskirjassa tutkittiin ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeiden sosiaalisten verkostojen kehittymistä. Tulokset osoittivat, että ammatillisten asiantuntijayhteyksien ja -verkostojen kehittyminen koulutusinstituutioiden ja työelämän välimaastoon sijoittuvien koulutusten aikana ei tapahdu helposti, vaan vaatii tietoisia ponnisteluja ja tukea. 

– Tulokset osoittivat myös, että perinteisistä käsityksistä poiketen myös nuori ja lyhyen ammatillisen kokemuksen omaavat työntekijä voi nopeasti saavuttaa keskeisen avaintoimijan ja tiedonvälittäjän aseman ammatillisessa yhteisössä, mikäli hänellä itsellään on vahva pyrkimys joustavan ja monipuolisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kahden ohjaajan malli osoittautui toimivaksi

Tutkimuksessa todettiin, että niin sanottu kahden ohjaajan malli, jossa tarjotaan osallistujalle asiantunteva ohjaaja sekä yliopistosta että työelämästä, on onnistuessaan tehokas keino tukea uuden tietämyksen syntymistä sekä uusien tietojen ja taitojen oppimista. Parhaimmillaan kahden ohjaajan käyttöön perustuva malli auttaa osallistujia yhdistelemään erilaisista tietokulttuureista tulevaa tietoa ja käytänteitä ja näin luomaan huippuosaamista ja uusia innovaatioita.

– Työpaikkojen käytännölliset tarpeet ja akateemisen maailman tieteellinen näkökulma ja standardit eivät kuitenkaan välttämättä kohtaa kehitettäessä uusia yhteistyön muotoja korkeakoulutuksen ja työelämän välille. Yhteisiä standardeja ja ohjenuoria tulisikin luoda, jotta koulutuksen laatua voidaan parantaa, Hytönen sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512966318
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hytönen Kaisa
Laajuus:141 s.
ISBN:9789512966318
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:B osa 424
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl