SuomeksiEnglanniksi
Kielet, kirjallisuus ja kulttuuri

Dentaalisen affrikaatan perilliset suomen murteissa. Kielikontakteihin perustuva selitysmalli

Palomäki Ulla

Kirjassa käsitellään kirjakielen metsä-sanatyypin ts:n asemassa esiintyvää murrevariaatiota ja sen historiaa.

Yleisesti otaksutaan, että äännejonon murrevariaatio (mettä, mehtä, meϑϑä, mehhä) on syntynyt kielensisäisen foneettis-fenologisen kehityksen tuloksena ϑϑ:stä. Kirjassa osoitetaan, että sekä ϑ-äänteen foneettiset ominaisuudet että sen tunnettu maantieteellinen levikki, joka on jokseenkin sama kuin sen sukulaisäänteen f:n, tukevat pikemminkin sitä oletusta, että ϑ:N esiintyminen olisikin ruotsin kielen vaikutusta.

Oletuksen tueksi esitetään, että 1900-luvun äänteenmuutokset näyttävät leviävän paitsi maantieteellisen myös leksikaalisen diffuusion kautta. Vanhan kirjallisuutemme ja erityisesti vanhoissa asiakirjoissa esiintyvien ts-sanojen kirjoitusasut näyttävät niin ikään puoltavan oletusta ts-ääntämyksen esiintyminen varhaisemmasta yleisyydestä ja ϑ-ääntämyksen suppeudesta. Tapahtumahistoria, ruotsin kielen valta-asema ja yleisyys Suomessa ja etenkin Turussa sekä länsi- ja itämurteita puhuvien heimojen joutuminen kontaktiin vasta varsin myöhään, tukevat niin ikään kirjassa tehtyä oletusta variaation ruotsilähtöisyydestä.

Tuotenumero:9789512912490
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Palomäki Ulla
Laajuus:392 s.
ISBN:951291249X
Julkaisuvuosi:1998
Sarja:Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 59
13,00 €
(sis. ALV 10%)


11,82 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl