SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency

Alisaari Jenni

Kasvatustieteen maisteri Jenni Alisaari selvitti väitöstutkimuksessaan suomen kielen oppimista laulamalla, lauluja kuuntelemalla ja laulujen sanoja rytmikkäästi lausumalla. Suomen kielen oppimiseen liittyvässä tutkimuksessaan Alisaari tarkasteli sekä aikuisten suomen oppijoiden kirjoittamistaitojen kehittymistä kyseisillä menetelmillä että opettajien uskomuksia ja käytänteitä näihin samoihin menetelmiin liittyen.

Tutkimuksessa ilmeni, että kirjoittamisen sujuvuus, tekstien pituuksina tarkasteltuna, kehittyi eniten suomea laulaen opiskelleilla opiskelijoilla. Nämä opiskelijat myös pitivät opetusmenetelmästään enemmän kuin opiskelijat, jotka opettelivat suomea lauluja kuunnellen tai laulutekstejä rytmikkäästi lausuen.

– Laulaminen oli oppimisen kannalta huomattavasti hyödyllisempää ja motivoivampaa kuin laulujen kuuntelu tai laulun sanojen rytmikäs lausuminen, Alisaari kertoo.

Alisaari selvitti myös opettajien uskomuksia ja kokemuksia laulamisesta, laulujen kuuntelusta ja runojen lausumisesta suomen kielen opetuksessa. Tutkimukseen osallistuneet 94 suomen kielen opettajaa uskoivat, että kaikki kolme menetelmää ovat erittäin hyödyllisiä tapoja opettaa suomea. Opettajat kertoivat kuitenkin käyttävänsä kyseisiä menetelmiä vain harvoin jos ollenkaan. Laulujen kuuntelua käytettiin jonkin verran useammin kuin muita menetelmiä, mutta senkin käyttö oli pääosin satunnaista.

– Koska laulaminen on osoittautunut tehokkaaksi kielenopetusmenetelmäksi myös aiemmissa tutkimuksissa, suomen kielen opettajille voisi suositella laulamisen monipuolisempaa ja tavoitteellisempaa käyttöä opetuksessa, Alisaari toteaa.

– Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää myös esimerkiksi pohdittaessa tehokkaita opetusmenetelmiä maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen, Alisaari lisää.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512966721
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Alisaari Jenni
Laajuus:122 s.
ISBN:9789512966721
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:B osa 426
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl