SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Late mortality and cardiovascular morbidity after cancer at a young age in Finland

Kero Andreina

Keron tutkimus on tähän mennessä laajin nuorten syöpäpotilaiden myöhempää sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta selvittävä tutkimus. Hän havaitsi valtakunnallisiin terveydenhuollon rekistereihin perustuvassa väitöskirjatutkimuksessaan, että nuoruusiällä (0–34-vuotiaana) sairastettu syöpä on yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ilmaantumiseen ja näistä syistä johtuvaan kuolleisuuteen. 

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset koskevat 20–34-vuotiaana syövän sairastaneita, joista on vasta vähän myöhäisvaikutuksia koskevia julkaisuja verrattuna lapsuusiässä sairastaneisiin.

Korkeimmat vaarasuhteet havaittiin sydämen vajaatoimintaan sairastumisessa. Myös valtimonkovettumataudin, aivoverisuonitukoksen, sydäninfarktin ja sydämen rytmihäiriöiden vaarasuhde oli sisaruksia korkeampi nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen.

– Vaarasuhteet olivat korkeimpia lapsuusiän syvän sairastaneilla. Syöpädiagnoosikohtaisesti tarkasteltuna sairastuminen sydän- ja verenkiertoelimistön tauteihin oli merkittävää lapsena sairastetun akuutin leukemian, lymfooman ja aivokasvaimen jälkeen sekä nuorena sairastetun akuutin leukemian, lymfooman ja kivessyövän jälkeen, Kero kertoo.

Pitkäaikaisseuranta syövän jälkeen voisi mahdollisesti ehkäistä osan sydänkuolemista

Kehittyneiden hoitojen myötä suurin osa lapsuudessa ja nuoruusiässä syöpään sairastuneista selviää taudistaan. Lapsena ja nuorena aikuisena syöpähoidon läpikäyneillä on huomattavasti suurentunut riski menehtyä toisen syövän lisäksi myös sydän- ja verisuonisairauksiin.
Nuorena aikuisena syöpähoitoja saaneiden myöhemmistä terveyshaitoista on tietoa vasta vähän, eikä väestöpohjaisia tutkimusraportteja sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista ole tämän ikäryhmän osalta aiemmin julkaistu. Väitöstutkimuksen seuranta-aika oli pisimmillään 33 vuotta syöpädiagnoosista ja tulokset täydentävät tähän mennessä julkaistuja melko vähäisiä pitkäaikaistietoja sydän- ja verenkiertoelimistön myöhäisvaikutuksista.

– On tärkeä löydös, että sydän- ja verenkiertoelimistön pitkäaikaisvaikutukset voivat ilmaantua jopa vuosikymmenten päästä syöpähoidosta. Väitöskirjani tulokset korostavat sitä, että nuoruusiän syöpähoitojen jälkeen tarvitaan myös sydän- ja verenkiertoelimistön terveyden seurantaa, Kero sanoo.

Keron mukaan syövästä selvinneiden lasten ja nuorten aikuisten pitkäaikaisseurannassa tulisikin painottaa sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä.

– Tulevaisuudessa osa ennenaikaisista sydänkuolemista voisi olla ehkäistävissä hyvin toimivalla jälkiseurantaohjelmalla. Lisäksi voisi olla mahdollista vähentää muita vakavia syöpähoidosta johtuvia sydän- ja verenkiertoelimistön terveysongelmia.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

 

Tuotenumero:9789512966837
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kero Andreina
Laajuus:130 s.
ISBN:9789512966837
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:D osa 1263
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl