SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Neural Mechanisms of Orofacial Pain - Effects of Transcranial Magnetic Stimulation

Lindholm Pauliina

Tutkimuksessa havaittiin, että oikealle sekundaariselle tuntoaivokuorelle (S2) suunnattu repetitiivinen transkraniaalinen magneettistimulaatio (rTMS) lievitti neuropaattista kasvokipua. Dopamiini D2-reseptorin perinnöllisellä geneettisellä vaihtelulla oli vaikutusta terveiden koehenkilöiden kylmä-, lämpö- ja kiputuntokynnyksiin. Kivulle herkimmän genotyypin kantajien kipukynnykset nousivat eli ikään kuin normaalistuivat primaariselle tuntoaivokuorelle annetun magneettistimulaation jälkeen. 

– Kivulle herkimmän genotyypin kantajia oli merkittävästi enemmän kasvokipupotilaiden ryhmässä kuin väestössä yleensä. Näyttää siltä, että tietyt perintötekijät saattavat vaikuttaa alttiuteen saada pitkittynyt kiputila sellaisen hermovaurion jälkeen, josta osa yksilöistä paranee ongelmitta, Turun yliopistossa väittelevä Pauliina Lindholm kertoo.

Kun aivoja tutkittiin PET-kuvantamisella, saatiin viitteitä siitä, että magneettistimulaatio aktivoi aivojen sisäsyntyistä opioidijärjestelmää.

Hermovauriokivun lääkehoito on tehotonta

Neuropaattista kipua eli hermovauriokipua on vaikea hoitaa. Tutkimusten perusteella vain 30–40 % potilaista hyötyy edes tyydyttävästi nykyään käytössä olevista lääkehoidoista.

– Neuropaattisen kasvokivun syitä ja sille altistavia tekijöitä ei vielä täysin tunneta, mikä vaikeuttaa tehokkaan hoidon löytämistä. Krooninen kipu voi altistaa mielialaongelmille ja univaikeuksille, jotka yhdessä tiettyjen persoonallisuuden piirteiden kanssa taas altistavat kivun pitkittymiselle, Lindholm sanoo.

Lindholmin väitöstutkimuksessa selvitettiin aivojen magneettistimulaation vaikutusmekanismeja terveillä vapaaehtoisilla ja kroonisesta neuropaattisesta kasvokivusta kärsivillä potilailla. Kipupotilailla verrattiin eri aivoalueiden stimulaation vaikutuksia kipuun, mielialaan, uneen ja elämänlaatuun. Lisäksi selvitettiin magneettistimulaation aivotason vaikutusmekanismeja erityisesti aivojen dopamiini-opioidi järjestelmän osalta. Yhtenä tutkimuskohteena oli aivojen sisäsyntyisen dopamiinijärjestelmän geneettisen säätelyn merkitys kivun kokemisessa ja käsittelyssä sekä sen vaikutus neuropaattisen kivun riskiin.

– Aivojen magneettistimulaatio, rTMS, on kajoamaton neuromodulaatiomenetelmä, jonka on osoitettu lievittävän neuropaattista kipua. Magneettistimulaation tarkat vaikutusmekanismit ovat kuitenkin vielä epäselviä, joten tutkimusta tarvitaan lisää, Pauliina Lindholm sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512967575
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lindholm Pauliina
Laajuus:108 s.
ISBN:9789512967575
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1274
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl