SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Representation of otherness in literary avant-garde of early twentieth century: David Burliuk's and Ezra Pound's Japan

Oshukov Mikhail

Oshukov käsittelee tutkimuksessaan oppositiota 1900-luvun alun venäläisen ja eurooppalaisen avantgarde-estetiikan kulttuurihistoriallisessa kontekstissa keskittyen typologisiin yhtäläisyyksiin ja radikaaleihin eroihin kahden kirjallisuusryhmän välillä.

Tutkimuksen alkuperäislähteet ovat eurooppalais-amerikkalaisen vorticismin edustajan Ezra Poundin ja venäläisen kubo-futurismin edustajan David Burliukin vähän huomiota saaneet Japania koskevat tekstit. Oshukov tutki Poundin kahta japanilaiseen Noh-teatteriin perustavaa näytelmää: A Supper at the House of Mademoiselle Rachel ja Tristan vuodelta 1916 (julkaistu 1987), hänen kirjeenvaihtoaan Japanista (julkaistu 1987) sekä vuosina 1939‒1940 japanilaisissa aikakausilehdissä ilmestyneitä esseitä.

Burliukin teksteistä Oshukov tutki tämän vuosina 1920‒1922 Japanissa oleskellessaan kirjoittamia proosakertomuksia ja runoja The Ascent to Fuji-san, Oshima ja Across the Pacific sekä runokokoelmia Marusia-san ja ½ Century (kaikki julkaistu vuosien 1925‒1932 aikana Yhdysvalloissa).

Väitöskirja pohjautuu Roman Jakobsonin kahtiajakoon, jonka hän esittää teoksessaan Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances (1954). Teos käsittelee kahta vastakkaista kielikuvaa ‒ metaforaa ja metonymiaa. Jakobson tulkitsee näitä kielikuvia laajassa merkityksessä eli paradigmaattisina ja syntagmaattisina suhteina, jotka jäsentävät tai rakentavat minkä tahansa semioottisen systeemin. Tutkimus käsittelee Jakobsonin näkemyksen mukaisesti vorticismin ja kubo-futurismin esteettisiä periaatteita, ja erityisesti itä-länsi-opposition ilmenemistapoja, esimerkkeinä metaforisesta eli ennalta odottamattomaan analogiaan perustuvasta ja metonymisesta eli kulttuurisesti jo tunnustettuihin asiayhteyksiin perustuvasta lähestymistavasta.

Jakobsonin kahtiajaon soveltaminen tutkimuksellisena menetelmänä Poundin ja Burliukin Japania koskevien tekstien analyysissä tuo Oshukovin väitöstutkimuksessa esiin olennaisen eron kahden runoilijan suhteissa itään.

Pound rakentaa itä-länsi-paradigmaa, joka perustuu ennakoimattomalle samankaltaisuudelle (metafora), ja joka näin haastaa perinteisen länsimaisen kulttuurin. Burliuk puolestaan luo Japani-kuvaa, joka perustuu jo tunnustettuihin kulttuurisiin näkemyksiin ja oikeuttaa niitä (metonymia), ja joka jäsentää olennaisesti hänen vuoropuheluaan lännen kanssa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512967544
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Oshukov Mikhail
Laajuus:346 s.
ISBN:9789512967544
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:B osa 430
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl