SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

eHealth and People with Schizophrenia Spectrum Disorders

Athanasopoulou Christina

Christina Athanasopoulou tutki väitöskirjassaan mielenterveyshäiriötä sairastavien internetin käyttöä Suomessa ja Kreikassa. Väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että myös vakavaa mielenterveyshäiriötä, kuten psykoosia ja skitsofreniaa sairastavat hakeutuvat internetin äärelle tiedonhakuun. Luotettavan terveystiedon haasteena ovat kuitenkin puutteet tiedonhakutaidoissa ja terveystiedon käsittelyssä.

– Merkittävällä osalla vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavilla on internetyhteys kotona. He ovat myös ahkeria videoiden ja sosiaalisen median käyttäjiä. Noin puolet kyselyssä mukana olevista vastaajista käytti internetiä terveystiedon etsimiseen, Athanasopoulou toteaa.

Väitöskirjassa Athanasopoulou analysoi eri hakukoneiden kautta löytyviä suomen- ja kreikankielisiä sivustoja, joilla mainittiin mielenterveyteen liittyvää sanastoa. Sekä Suomessa että Kreikassa internetsivustot sisälsivät epärelevanttia asiaa mielenterveydestä. Valtaosa videoista oli harhaanjohtavia, osa jopa leimaavia.

Suomalaiset ja kreikkalaiset eroavat internetin käyttäjinä

Suomalaisista vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavista vastaajista valtaosa ilmoitti käyttävänsä tietokonetta tai internetiä ainakin kerran päivässä ja he uskoivat löytävänsä useimmiten terveystietoa sähköisesti. Kreikkalaiset puolestaan eivät olleet ahkeria internetin käyttäjiä ja he luottivat ammattilaisen välittämään terveystietoon.

– Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt eri ikäryhmissä. Sen mahdollisuuksia osana hoidon prosessia on mietitty eri yhteyksissä. Olemassa oleva tutkimus ei vielä vakuuta siitä, että sosiaalinen media olisi käyttökelpoinen tehokas menetelmä vakavien mielenterveyshäiriöiden hoidossa, Athanasopoulou sanoo.

Athanasopouloun mukaan sähköisten palvelujen laajoista käyttömahdollisuuksista huolimatta niihin voi liittyä tekijöitä, jotka tulee huomioida menetelmää käytettäessä.  Näitä ovat muun muassa tiedon äärelle pääsemisen helpottaminen tai luotettavan tiedon saatavuuden lisääminen.

– Yhteistyö eri hakukoneiden kanssa olisi tärkeää, jotta tiettyjen mielenterveyteen liittyvien hakusanojen käyttö johtaisi ensisijaisesti luotettavien mielenterveyssivustojen äärelle, Athanasopoulou huomauttaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512967636
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Athanasopoulou Christina
Laajuus:146 s.
ISBN:9789512967636
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1275
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl