SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa

Kaittila Anniina

Rahakonfliktit paikantuvat Kaittilan tutkimuksessa neljään luokkaan. Lievimmillään kyse on arkisista erimielisyyksistä, jotka ovat yksittäisiä, neuvottelunomaisia tilanteita, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia parisuhdetyytyväisyyteen. Toisissa suhteissa raha aiheuttaa tunteita kuumentavia riitoja, joissa sama aihe toistuu konfliktista toiseen, ja joiden ratkaisu koetaan haastavaksi. Kärjistyessään rahakonfliktit voivat eskaloitua siinä määrin, ettei konfliktin nähdä enää liittyvän tiettyyn asiaan, vaan se määrittelee yleisemminkin parisuhteen vuorovaikutusta. Nämä tilanteet sisältävät toistuvaa vihamielistä vuorovaikutusta parisuhteen osapuolten välillä, ja niissä korostuvat kokemukset loukatuksi tulemisesta sekä vallan epätasapainosta puolisoiden välillä.

– Rahakonfliktien äärimmäinen muoto on taloudellinen väkivalta. Tällöin kyse ei enää ole pariskunnan riitelystä, vaan suhteen toisen osapuolen, väkivallan tekijän, valinnasta vahingoittaa kumppaniaan rahan avulla. Taloudellinen väkivalta voi ilmetä työssäkäynnin rajoittamisena ja häirintänä, rahaan liittyvänä kontrollointina ja taloudellisena hyväksikäyttönä. Taloudellinen väkivalta voi jatkua myös eron jälkeen, Turun yliopistossa väittelevä Anniina Kaittila kertoo.

Kaittila huomauttaa, ettei kaikki taloudellinen väkivalta, esimerkiksi kumppanilta varastaminen, välttämättä sisällä pariskunnan välistä näkyvää konfliktia. Siten taloudellisen väkivallan ja rahakonfliktin käsitteet ovat sekä päällekkäisiä että erillisiä.

Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta tulisi huomioida auttamistyössä

Rahakonfliktien syitä ovat yhtäältä taloudelliset teemat, kuten rahan puute tai eriävät kulutusasenteet. Toisaalta rahakonfliktien taustalla vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten aiemmat elämänkokemukset tai kokemus epäoikeudenmukaisesta työnjaosta arjessa. Taloudellisen väkivallan syitä ovat yksilön halu kontrolloida ja vahingoittaa kumppaniaan, riippuvuusongelmat sekä taloudellisen hyödyn tavoittelu.

– Rahakonfliktien ja taloudellisen väkivallan käsittely tulisi ottaa systemaattisesti osaksi pariskuntien ja parisuhteessa elävien kanssa tehtävää auttamistyötä. Suomessa palvelu- ja oikeusjärjestelmä eivät nykyisellään vastaa taloudellista väkivaltaa kokeneiden tarpeisiin, joten nykyjärjestelmän puutteet tulisi kartoittaa ja asettaa ne kehittämistyön kohteeksi, Kaittila sanoo.

Tuotenumero:9789512967704
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kaittila Anniina
Laajuus:201 s.
ISBN:9789512967704
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:C osa 434
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl