SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

NEW BIOMARKERS IN GLIOMA - PET/CT imaging and the prognostic value of somatostatin receptor subtype 2

Kiviniemi Aida

Aivosyöpään sairastuneella potilaalla elinajanennuste on huomattavasti pidempi, jos hänen gliooma-kasvaimessaan esiintyy somatostatiiniresptoreita, kuin potilaalla, jolla kyseisiä reseptoreita ei ole. Lääketieteen lisensiaatti Aida Kiviniemi totesi Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa myös, että somatostatiinireseptorien esiintyminen mahdollistaa uuden hoitomuodon tietyissä glioomissa, sillä niihin voidaan kohdistaa radiolääkeaineita.

Glioomat ovat pahanlaatuisia aivokasvaimia, joilla on taipumus uusiutua nopeasti. Lääketieteen lisensiaatti Aida Kiviniemi tutki väitöskirjassaan somatostatiinireseptorien (alatyyppi 2, SSTR2) esiintymistä glioomissa PET-kuvantamisen sekä leikkauksessa saatujen kudosnäytteiden avulla.
Työn lähtökohtana oli ajatus somatostatiinireseptoreihin sitoutuvasta radiolääkehoidosta, joka on tietyissä syövissä käytössä.

− Yhdysvalloissa oli juuri julkaistu tutkimus, jossa muutama aggressivista uusiutunutta glioomaa sairastava potilas oli hoidettu kyseisellä radiolääkkeellä, ja hoitotulokset olivat lupaavia, Kiviniemi kertoo.

Hoidon edellytyksenä on, että kasvainsolujen pinnalla esiintyy SSTR2:a, johon radiolääke pääsee sitoutumaan. SSTR2:n esiintyminen gliooman eri alatyypeissä on tähän asti kuitenkin ollut epäselvää ja tutkimustulokset huomattavan ristiriitaisia.

− Joidenkin tutkimusten mukaan SSTR2:a esiintyy aggressiivisissa glioblastoomissa, mutta ei matala-asteisissa astrosytoomissa tai oligodendroglioomissa. Toiset ovat saaneet päinvastaisia tuloksia. Meidän tutkimuksemme, joka on tähänastisista töistä laajin, osoitti, että SSTR2:n esiintyminen liittyi nimenomaan oligodendroglioomiin Kiviniemi sanoo.

SSTR2:n yhteyttä glioomaa sairastavan potilaan elinajanennusteeseen ei aiemmin ole tutkittu.

− Päätimme ryhtyä systemaattisesti tutkimaan SSTR2:n esiintymistä glioomissa sekä sitä, voidaanko PET:n eli positroniemissiotomografiakuvantamisen avulla löytää radiolääkehoitoon soveltuvat potilaat.

PET-merkkiaine, jota tutkimuksessa käytettiin, sitoutuu radiolääkkeen tavoin somatostatiinireseptoreihin ja voisi osoittaa SSTR2-ilmentymän laajuuden. Yhteyttä PET-merkkiainekertymän ja kudosnäytteen SSTR2:n ilmenemisen välillä ei kuitenkaan löytynyt. Sen sijaan SSTR2:n ilmeneminen näytti liittyvän vahvasti aivokasvainten oligodendrogliaaliseen alatyyppiin sekä suotuisampaan ennusteeseen.

− Mielenkiintoisten löydösten myötä laajensimme selvitystä ja tutkimme SSTR2:n ilmentymisen lähes 200 glioomanäytteestä. Alustavat löydöksemme vahvistuivat: SSTR2:a esiintyi erityisesti oligodendroglioomissa ja sen ilmeneminen liittyi suotuisaan ennusteeseen. Glioblastoomissa sen sijaan SSTR2:a esiintyi harvoin ja hajanaisesti, Kiviniemi toteaa.

Väitöskirjatutkimus selventää SSTR2:n esiintymistä gliooman eri alatyypeissä. SSTR2:n esiintyminen oligodendroglioomissa mahdollistaa niihin kohdistetun radiolääkehoidon, mikä vaatii laajempia jatkotutkimuksia. Glioblastoomissa radiolääkehoito sen sijaan ei ole optimaalinen vähäisen reseptorimäärän vuoksi. PET-kuvantamisella ei tutkimuksen perusteella todettu olevan merkitystä radiolääkehoidon arvioinnissa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512968145
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kiviniemi Aida
Laajuus:124 s.
ISBN:9789512968145
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1284
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl