SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Imaging Alzheimer's disease beta-amyloid pathology in transgenic mouse models using positron emission tomography

Snellman Anniina

Alzheimerin taudissa aivoihin kertyvä beeta-amyloidi on tärkeässä roolissa sairauden monimutkaisessa syntyprosessissa. FM Anniina Snellman tutki positroniemissiotomografian (PET) ja amyloidikertymiin sitoutuvien PET-merkkiaineiden, 11C-PIB:n ja 18F-flutemetamolin, soveltuvuutta muuntogeenisten hiirten aivojen amyloidipatologian seuraamiseen sekä uusien taudin kulkuun vaikuttavien lääkkeiden tehon arvioimiseen.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että kliinisessä käytössä olevat merkkiaineet 11C-PIB ja 18F-flutemetamoli sitoutuvat amyloidikertymiin kudosleikkeillä ja soveltuvat ominaisuuksiltaan PET-kuvantamiseen myös pieneläimillä. Muuntogeenisessä hiirimallissa nähtiin selvä merkkiainekertymän kasvu hiirten ikääntyessä ja aivojen amyloidimuutosten lisääntyessä.

‒ 11C-PIB-kertymä todettiin luotettavaksi biomarkkeriksi hiirten amyloidimuutosten seuraamiseksi ja siksi se valittiin jatkotutkimuksiin, jossa selvitettiin amyloidipatologiaan kohdennetun uuden hoidon vaikutuksia. Molempien merkkiaineiden sitoutumisessa eri eläinmallien välillä oli kuitenkin selkeitä eroja, joten eläinmallin valintaan on tulevissa tutkimuksissa aina syytä kiinnittää tarkasti huomiota, Snellman kertoo.

PET-kuvantamista hyödynnetään kliinisissä tutkimuksissa muun muassa lääkkeiden farmakokinetiikan ja kohdemolekyyliin sitoutumisen arvioimisessa. Väitöstutkimuksen mukaan saman kajoamattoman kuvantamismenetelmän käyttäminen myös lääkekehityksen prekliinisessä vaiheessa parantaisi tulosten luotettavuutta ja kaventaisi eroa kliinisiin tutkimuksiin.

Amyloidikertymiin kohdistettuja nanoliposomeja kehitetään Alzheimerin taudin hoitoon

Jatkotutkimuksessa arvioitiin Alzheimerin taudin hoitoon kehitettyjä nanoliposomeja. Liposomien pinnalle kiinnitettiin toiminnallisia yhdisteitä, joiden avulla ne sekä sitoutuvat amyloidikertymiin, että pääsevät kulkeutumaan verestä aivokudokseen.

‒ Kajoamattoman toistomittausmenetelmän avulla oli mahdollista arvioida uusien nanoliposomien hoitovaikutusta luotettavasti yksittäisissä eläimissä. Pystyimme myös tutkimaan mahdollista pitkäaikaisvaikutusta kuvaamalla samoja eläimiä vielä kuukausia hoitojakson päättymisen jälkeen. Tämä ei ole mahdollista perinteisillä menetelmillä, joissa hoidon tehon arviointi perustuu ainoastaan amyloidikertymien määrän arviointiin kudosnäytteistä, Snellman kertoo.

Liposomihoito johti 11C-PIB-kertymän hitaampaan lisääntymiseen hoitoryhmässä verrattuna kontrolliryhmään, pitkäaikaisvaikutuksia ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan havaittu.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaan johtavista aivosairauksistamme ja sen esiintyvyyden on ennustettu kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Sairaudelle tyypillisten aivomuutosten, amyloidikertymien ja hermosäievyyhtien, tiedetään alkavan vuosikymmeniä ennen muistioireiden ilmaantumista, mutta sairauden synty on monitekijäinen eikä sitä edelleenkään tunneta yksityiskohtaisesti. Vuosien aktiivisesta tutkimuksesta huolimatta sairauden kulkuun vaikuttavia lääkkeitä ei vielä ole saatavilla.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512968657
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Snellman Anniina
Laajuus:135 s.
ISBN:9789512968657
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1294
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl